lohgo

Imprimare

Servicii restaurant si coffee break pentru participantii la workshop

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

 INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la atribuirea contractului de achiziţie:

“SERVICII RESTAURANT ŞI COFFEE BREAK

PENTRU PARTICIPANŢII LA WORKSHOP

Cod CPV: 55500000-5; 55330000-2

 1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 29.03.2013 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect prestarea serviciilor de restaurant şi a serviciilor de coffee break.

 2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est.

 3. Procedura de atribuire aplicată: Achiziţie directă, conform procedurii de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “convergenţă”, aprobată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012

 4. Specificaţii tehnice minime :

Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România, va organiza la sediul regional din Galaţi, str. Domnească, nr. 66, un workshop cu o durată de 2 zile. Workshopul se va desfăşura în perioada 30 martie 2013 – 31 martie 2013.

Numărul estimat de participanţi este de 25-30 de persoane, iar aceştia vor beneficia de serviciile de restaurant şi coffee break în fiecare din cele 2 zile. Achizitorul va comunica către prestator numărul exact de participanţi în dimineaţa zilei în care vor fi prestate serviciile.

În consecinţă, se doreşte achiziţionarea serviciilor de restaurant (masă de prânz) şi de coffee-break pentru fiecare participant.

Serviciile de restaurant:

-         trebuie să includă o masă de prânz/meniul zilei (felul 1, felul 2, pâine, 0.5 L apă) pentru fiecare persoană/zi;

-         locaţia prestării serviciilor: sala de mese a ofertantului, care să fie la o distanţă de maxim 300 metri de locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

Serviciile de coffee break:

-         ofertantul trebuie să asigure o cafea caldă (200 ml) şi 0.5 L de apă pentru fiecare participant/zi.

-         ofertantul va asigura o cafetieră pentru a menţine temperatura cafelei constantă, zahăr, lapte pentru cafea, pahare de unică folosinţă pentru fiecare participant.

-         locaţia prestării serviciilor: la locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

 

5. Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 29.03.2013, ora 16:00, la adresa din Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.

Oferta va fi exprimată în preţ servicii restaurant şi coffee break /persoană/zi.                                                                              

Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea, loc Galaţi, str. Domnească nr. 66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Vă invităm să ofertaţi!

 Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Imprimare

Achizitie "Servicii de editare si de tiparire"

În atenţia operatorilor economici interesaţi,


INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE
având ca obiect prestarea serviciilor de editare şi tipărire

 

1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr. 202 A, etaj 3, prin sediul regional la Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea din Galați, str. Domnească nr. 66, îşi anunţă prin prezenta intenţia achiziţionării serviciilor de editare şi tipărire.


2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.


3. Modalitate de achiziţionare: Achiziţie directă, conform procedurii de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “convergenţă”, aprobată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012

4. Specificaţii tehnice minime.

Prestatorul trebuie să aibă în obiectul de activitate, activităţile de pretipărire, tipărire şi legătorie (codurile CAEN 1812, 1813, 1814).

Prestatorul trebuie să poată face dovada posesiei de echipamente specializate pentru tipar şi finisare, şi a personalului specializat care deserveşte echipamentele respective.

Serviciile de editare şi tipărire vor fi efectuate în conformitate cu următoarele cerinţe minime:

- Format finit: Format Academic.

- Pagini: 140, din care 100 color.

- Foi: hartie offset 70 gr/mp.

- Coperta: policromie, plastifiată faţă-verso lucios-lucios, carton de 300 g/mp.

- Finisare: legare prin presare şi lipire cu termoclei.

Tiraj total: 95 exemplare.


6. Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 28.03.2013, ora 16:00, la adresa din Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.

Oferta va exprima preţul pentru serviciile de tipărire/exemplar.

Se va menţiona atât preţul în RON fără TVA, cât şi valoare TVA care se adaugă.                                                    

Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ