Imprimare

Propunerile FFSR la Regulamentul de Sporuri, varianta 12.02.2018

Adaugat in Noutati

Astăzi, 13.02.2018 va avea loc la sediul Ministerului Sănătății o rundă de negociere a Regulamentului de sporuri aplicabil în sistemul sanitar public. Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România a înaintat noii conduceri a Ministerului Sănătății o primă analiză a Anexei 10 a proiectului de Regulament, precum și propunerile asupra textului de act normativ.

Urmăriți în atașament documentele oficiale.

Imprimare

Revendicari / Solutii propuse de ”Solidaritatea Sanitara” noii conduceri a Ministerului Sanatatii

Adaugat in Noutati

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România a transmis astăzi doamnei Sorina PINTEA, noul Ministru al Sănătății, un document oficial ce cuprinde principalele revendicări și soluțiile aplicabile pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul sanitar, respectiv:

I. Elaborarea Regulamentului de sporuri aplicabil în sectorul sanitar
Referitor la această revendicare, precizăm faptul că în rundele de negociere cu Guvernul României de până la această dată, purtate în perioada septembrie - decembrie 2017 la nivel de Prim-Ministru și cu participarea Ministrului Sănătății, Ministrului Muncii, Ministrului Dialogului Social și Ministrului Finanțelor Publice, s-a convenit acordarea cuantumului sporurilor aplicabil la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018, urmând să elaborăm Regulamentul de sporuri pe baze științifice în cursul acestui an;
De asemenea, introducerea personalului nemedical/TESA în Regulamentul de sporuri aplicabil sectorului sanitar a constituit una dintre soluțiile convenite pentru respectarea principiilor acordării sporurilor pentru condiții de muncă, independente de categoria profesională.

II. Eliminarea obligativității gărzilor suplimentare ale medicilor
În speță, este vorba despre prevederile art. 5 alin. (2) Cap. II din Anexa II a Legii salarizării nr. 153/2017, articol care impune extinderea numărului de ore de gardă obligatorii pe care medicul le poate efectua săptămânal până la atingerea limitei de 48 de ore/săptămână. Întrucât programul de lucru al medicului înseamnă 35 de ore/săptămână (inclusiv garda obligatorie), ne aflăm în situația în care acesta este obligat să efectueze suplimentar 13 ore/săptămână, în afara normelor legale stabilite prin legi organice sau directive europene. Prin urmare, modificarea articolului de lege care impune efectuarea de gărzi obligatorii până la limita de 48 de ore/săptămâna reprezintă una dintre urgențele modificării legii nr. 153/2017.

III. Disfuncționalitățile și erorile din legea salarizării nr. 153/2017:
1. Includerea tuturor categoriilor de personal asimilate medicilor și asistentelor medicali în creșterea prevăzută pentru 1 martie 2018; identificarea acestor categorii prin indicarea pozițiilor din Anexa nr. II a legii nr. 153/2017;
2. Includerea tuturor categoriilor de salariați din sectorul sanitar în creșterea salarială;
3. Pentru sectorul sanitar este necesară fie introducerea excepțiilor de la limita de 30% stabilită de art. 25 din legea salarizării, fie ca această limită să nu ia în considerare sporurile pentru condițiile de muncă și toate cheltuielile cu tariful orar pentru gărzile efectuate în baza unui contract de muncă cu timp parțial.
4. Ajustarea coeficienților mai multor categorii profesionale, categoria asistentelor medicale necesitând cea mai mare atenție în ceea ce privește noua poziție în ierarhia stabilită conform legii salarizării.

IV. Negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar "Sănătate", pornind de la stadiul în care au rămas negocierile anterioare. Solicitările Federației „Solidaritatea Sanitară" la acest contract rămân în continuare cele transmise la începutul și de-a lungul negocierilor.
V. Echivalarea și completarea studiilor asistentelor medicale cu studii postliceale, în vederea licențierii.
În vederea aplicării prevederilor legii nr. 70/2017, privind modificarea legii educației nr. 1/2011, care permit echivalarea creditelor obținute de asistentele medicale absolvente de postliceală în învățământul universitar, Federația "Solidaritatea Sanitară" solicită instiuirea Procedurii pentru Implementarea Echivalării Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală, propunsă la anexa nr. 13 la Contract colectiv de muncă la nivel de sector, aflat în negociere.
VI. Modificarea proiectului legii profesiilor din Sănătate conform celor solicitate de Federația „Solidaritatea Sanitară" din România în documentele înaintate deja Ministerului Sănătății. Ultimul document oficial, cu propuneri asupra proiectul de lege, a fost înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 5966/02.02.2018.
VII. Regândirea sistemului de finanțare a serviciilor medicale pentru a se asigura plata la nivelul costurilor de piață ale acestora (incluzând costurile salariale reale).
VIII. Elaborarea unei noi legi a malpraxisului, pornind de la principiile și mecanismele pe care Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială "Solidaritatea" le identifică în cadrul Studiului privind sistemul de despăgubire a pacienților prejudiciați aplicabil în România. O analiză critică a proiectului de lege privind răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor.

 

Documentul poate fi vizualizat în atașament.

Imprimare

Legea profesiilor in Sanatate - propunerile Federatiei ”Solidaritatea Sanitara”

Adaugat in Noutati

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România a comunicat Ministerului Sănătății, astăzi 22 ianuarie 2018, propunerile referitoare la proiectul de lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate.

Ținând cont că astăzi este prima întâlnire pe această temă, în cadrul C.D.S., Ministerul Sănătății neonorându-și până acum obligațiile de dialog social cu federațiile sindicale reprezentative în sectorul Sănătate pe tema acestui proiect de lege, ”Solidaritatea Sanitară” a solicitat scoaterea proiectului de lege de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social până la discutarea lui cu federațiile sindicale reprezentative din sectorul Sănătate.

Vizualizați în atașament documentul oficial.

Update: Vizualizați în atașament varianta actualizată a propunerilor FSSR asupra proiectului de lege.

 

Imprimare

Solicitare de date publice refuzata de Ministerul Sanatatii

Adaugat in Noutati

Ministerul Sănătății a refuzat solicitarea Federației ”Solidaritatea Sanitară” de a ne pune la dispoziție datele publice cu privire la salarizarea în sistemul sanitar public.

Argumentele juridice invocate de ”Solidaritatea Sanitară” sunt fără echivoc:

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
- Art. 6 alin. (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
- Art. 7 alin. (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
2. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:
- Articolul 33 Transparența veniturilor salariale, care indică și certifică calitatea de informații publice a datelor pe care le solicit instituției dvs.
- Articolul 3 alin. (3) "Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății.", articol care certifică calitatea Ministerului Sănătății de deținător al informațiilor publice pe care le solicit.

Vizualizați în atașament solicitarea Federației ”Solidaritatea Sanitară” și răspunsul Ministerului Sănătății.

 

Imprimare

ACORDUL privind eliminarea obligativitatii garzilor medicilor

Adaugat in Noutati

ACORDUL privind eliminarea obligativității gărzilor medicilor - forma propusă astăzi Ministerului Sănătății de către Federația "Solidaritatea Sanitară"

Urmare a negocierilor din data de 29.11.2017 cu dl. Prim-ministru Mihai Tudose și dl. ministru Florian Bodog, în urma cărora s-a convenit eliminarea obligativității gărzilor medicilor care depășesc limita de 35 de ore de lucru/săptămână aferente programului normal de lucru de la norma de bază, precum și hotărârea de sprijinire a asigurării continuității activității medicale prin intermediul gărzilor de către federațiile sindicale, utilizând mijloace specifice de acțiune,
Federația "Solidaritatea Sanitară" din România a comunicat Ministerului Sănătății, astăzi 04 decembrie 2017, draftul Acordului care să transpună efectiv cele convenite în cadrul negocierilor.

 

Urmăriți în atașament documentul oficial.

Imprimare

O.U.G. pentru modificarea legii salarizarii. Propunerile ”Solidaritatii Sanitare”

Adaugat in Noutati

Federația ”Solidaritatea Sanitară” a transmis astăzi, 07 noiembrie, propuneri și observații la proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea legii salarizării nr. 153/2017.

”Ținând cont de faptul că OUG în discuție are ca obiect modificare legii salarizării, considerăm necesară efectuarea tuturor corecțiilor solicitate de noi la această lege încă din faza de proiect. În acest sens, anexăm propunerile solicitate de Federația „Solidaritatea Sanitară" în acel moment factorilor de decizie, ele făcând parte din corpul solicitărilor organizației noastre.
Luând în considerare problemele întâmpinate de spitale în asigurarea bugetelor necesare salarizării considerăm necesară specificarea expresă în textul legii (prin intermediul OUG) a modului în care se va asigura finanțarea creșterilor salariale.
Având în vedere statutul Federației „Solidaritatea Sanitară" de organizație reprezentativă la nivel de sector și regulile dialogului social, considerăm că elaborarea formei finale a Ordonanței de Urgență trebuie făcută de Guvern împreună cu noi, aceasta fiind soluția legală pentru a putea stinge conflictul colectiv de muncă.”

Urmăriți în atașament documentul înaintat Guvernului României, Ministerului Sănătății și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

lauff lautf laurf