lohgo

Imprimare

Servicii restaurant si coffee break pentru participantii la workshop

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

 INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la atribuirea contractului de achiziţie:

“SERVICII RESTAURANT ŞI COFFEE BREAK

PENTRU PARTICIPANŢII LA WORKSHOP

Cod CPV: 55500000-5; 55330000-2

 1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 29.03.2013 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect prestarea serviciilor de restaurant şi a serviciilor de coffee break.

 2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est.

 3. Procedura de atribuire aplicată: Achiziţie directă, conform procedurii de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “convergenţă”, aprobată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012

 4. Specificaţii tehnice minime :

Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România, va organiza la sediul regional din Galaţi, str. Domnească, nr. 66, un workshop cu o durată de 2 zile. Workshopul se va desfăşura în perioada 30 martie 2013 – 31 martie 2013.

Numărul estimat de participanţi este de 25-30 de persoane, iar aceştia vor beneficia de serviciile de restaurant şi coffee break în fiecare din cele 2 zile. Achizitorul va comunica către prestator numărul exact de participanţi în dimineaţa zilei în care vor fi prestate serviciile.

În consecinţă, se doreşte achiziţionarea serviciilor de restaurant (masă de prânz) şi de coffee-break pentru fiecare participant.

Serviciile de restaurant:

-         trebuie să includă o masă de prânz/meniul zilei (felul 1, felul 2, pâine, 0.5 L apă) pentru fiecare persoană/zi;

-         locaţia prestării serviciilor: sala de mese a ofertantului, care să fie la o distanţă de maxim 300 metri de locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

Serviciile de coffee break:

-         ofertantul trebuie să asigure o cafea caldă (200 ml) şi 0.5 L de apă pentru fiecare participant/zi.

-         ofertantul va asigura o cafetieră pentru a menţine temperatura cafelei constantă, zahăr, lapte pentru cafea, pahare de unică folosinţă pentru fiecare participant.

-         locaţia prestării serviciilor: la locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

 

5. Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 29.03.2013, ora 16:00, la adresa din Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.

Oferta va fi exprimată în preţ servicii restaurant şi coffee break /persoană/zi.                                                                              

Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea, loc Galaţi, str. Domnească nr. 66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Vă invităm să ofertaţi!

 Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Imprimare

Achizitie "Servicii de editare si de tiparire"

În atenţia operatorilor economici interesaţi,


INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE
având ca obiect prestarea serviciilor de editare şi tipărire

 

1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr. 202 A, etaj 3, prin sediul regional la Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea din Galați, str. Domnească nr. 66, îşi anunţă prin prezenta intenţia achiziţionării serviciilor de editare şi tipărire.


2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.


3. Modalitate de achiziţionare: Achiziţie directă, conform procedurii de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “convergenţă”, aprobată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012

4. Specificaţii tehnice minime.

Prestatorul trebuie să aibă în obiectul de activitate, activităţile de pretipărire, tipărire şi legătorie (codurile CAEN 1812, 1813, 1814).

Prestatorul trebuie să poată face dovada posesiei de echipamente specializate pentru tipar şi finisare, şi a personalului specializat care deserveşte echipamentele respective.

Serviciile de editare şi tipărire vor fi efectuate în conformitate cu următoarele cerinţe minime:

- Format finit: Format Academic.

- Pagini: 140, din care 100 color.

- Foi: hartie offset 70 gr/mp.

- Coperta: policromie, plastifiată faţă-verso lucios-lucios, carton de 300 g/mp.

- Finisare: legare prin presare şi lipire cu termoclei.

Tiraj total: 95 exemplare.


6. Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 28.03.2013, ora 16:00, la adresa din Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.

Oferta va exprima preţul pentru serviciile de tipărire/exemplar.

Se va menţiona atât preţul în RON fără TVA, cât şi valoare TVA care se adaugă.                                                    

Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Imprimare

Achizitia de servicii de contabilitate

In atenţia potenţialilor ofertanţi,

                                                             INVITAŢIE DE PARTICIPARE

1.Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam.36 organizează la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215 procedura deschisa competitivă în vederea Achizitiei de servicii de contabilitate (expert contabil) CPV 79211000-6.

2.Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295. Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Cresterea nivelului de calificare a angajaților din sănatăte si asistentă socială din Regiunea Sud-Est”

3. Procedura de atribuire aplicata deschisă competitivă conform Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind   efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013,respentiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanţa

4.Specificaţii tehnice minime : asigură evidenta contabila analitica distincta a Proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale. Inregistrarile contabile aferente proiectului vor fi realizate de catre un expert contabil in conditiile legii care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectulu; certifică completitudinea, corectitudinea şi realitatea informaţiilor din cererile de rambursare şi a înregistrărilor în sistemul contabil a tuturor operaţiilor declarate din cererile de rambursare, semnarea evidenţei cheltuielilor şi a raportului tehnico-financiar, precum şi cerinţele specificate în Contractul de finanţare, ghiduri şi Instrucţiunile emise de AMPOSDRU. Expertul contabil trebuie sa fie membru activ CECCAR si nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de Departamentul de Etică sau Comisiile de disciplină ale CECCAR.

Durata contractului : serviciile de contabilitate (expert contabil) vor fi contractate pentru toată durata implementării proiectului (22 luni)

5. Reguli de transparenţă şi publicitate
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi

Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215.

6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 17.05.2012 ora 16.00 . Clarificari privind achizitia pot fi obţinute  la următoarea adresă a achizitorului: la sediul regional al proiectului din  Galaţi, str. Domnească nr. 66 sau prin solicitare prin email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (solicitaţi confirmarea primirii e-mail-ului).

7.Limba de redactare a ofertei: limba romana

8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA.

9. Pretul ofertei este ferm.

NU se accepta actualizarea pretului contractului     X

10.Valabilitatea ofertei: 45  zile

11.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “pretul cel mai scăzut

12. Adresa la care se depune oferta : Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania / Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială “Solidaritatea” sediul din Galaţi, str. Domnească nr. 66 CP 800215

13. Data limita pentru depunerea ofertei : 21.05.2012 ora 12.00

 

Cu mulţumiri,

MANAGER PROIECT,                                                                    

Rotilă Viorel

 

Consilier juridic,

Traian Palade

Ataşamente:
Download-ează fișierul (DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI.doc)DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI.doc[ ]0 Kb
Imprimare

Achizitie "Servicii de restaurant si coffee break pentru workshopuri"

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă,

având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie:

“SERVICII RESTAURANT ŞI COFFEE BREAK PENTRU WORKSHOPURI”

Cod CPV: 55500000-5; 55330000-2

 

1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 05.11.2012 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect prestarea serviciilor de restaurant şi a serviciilor de coffee break.

 2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.

 3. Procedura de atribuire aplicată: procedura deschisă de cercetare a pieţei - studiu de piaţă, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.

 4. Specificaţii tehnice minime :

Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România, va organiza la sediul regional din Galaţi, str. Domnească, nr. 66, un număr de maxim 6 workshopuri, cu o durată de câte 2 zile fiecare.

Workshopurile se vor desfăşura în perioada 09 noiembrie 2012 – 30 aprilie 2013, şi vor fi organizate de regulă vinerea şi sambăta. Data exactă a desfăşurării va fi comunicată prestatorului cu 3 zile înaintea fiecărui workshop.

Numărul estimat de participanţi este de 25 de persoane pentru fiecare workshop în parte, iar aceştia vor beneficia de serviciile de restaurant şi coffee break în fiecare din cele 2 zile. Achizitorul va comunica către prestator numărul exact de participanţi în dimineaţa zilei în care vor fi prestate serviciile.

În consecinţă, se doreşte achiziţionarea serviciilor de restaurant (masă de prânz) şi de coffee-break pentru fiecare participant.

Serviciile de restaurant:

-        trebuie să includă o masă de prânz/meniul zilei (felul 1, felul 2, pâine, 0.5 L apă) pentru fiecare persoană/zi;

-        locaţia prestării serviciilor: sala de mese a ofertantului, care să fie la o distanţă de maxim 300 metri de locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

Serviciile de coffee break:

-        ofertantul trebuie să asigure o cafea caldă (150 ml) şi 0.5 L de apă pentru fiecare participant/zi.

-        ofertantul va asigura o cafetieră pentru a menţine temperatura cafelei constantă, zahăr, lapte pentru cafea, pahare de unică folosinţă pentru fiecare participant.

-        locaţia prestării serviciilor: la locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

 5. Reguli de transparenţă şi publicitate.

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66, cod poştal 800215.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.11.2012, ora 16:00. Solicitările vor fi depuse prin fax 0336109281, prin mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (cu confirmare de primire) sau direct la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 , CP 800215.

7. Limba de redactare a ofertei: limba română.

8. Prețul ofertei este ferm în RON, fără TVA.

9. Oferta va fi exprimată în preţ servicii restaurant şi coffee break /persoană/zi.

NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

10. Valabilitatea ofertei: 45 zile.

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut“.

12. Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.

13. Data limită pentru depunerea ofertei: 05.11.2012,ora 12.00.

 

Vă invităm să ofertaţi!

 Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Documentatie ofertanti.doc)Documentatie pentru ofertanti[ ]0 Kb
Imprimare

Achizitie "Consumabile pentru multifunctionale"

În atenţia operatorilor economici interesaţi,
INVITAŢIE DE PARTICIPARE


la procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie: Consumabile pentru multifuncţionale


Cod CPV:

30125100-2; 30125000-1

 

1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 06.04.2012 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea de consumabile pentru multifuncţionale.


2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.


3. Procedura de atribuire aplicată: procedura deschisă de cercetare a pieţei - studiu de piaţă, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.


4. Specificaţii tehnice minime: Consumabile pentru următoarele tipuri de multifuncţionale:

- XEROX WorkCentre 7535;

- XEROX WorkCentre 7435;

- XEROX WorkCentre 7232;

- XEROX Phaser 6180;

Pentru informaţii detaliate consultaţi documentaţia pentru ofertanţi.

5. Reguli de transparenţă şi publicitate.

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.04.2012, ora 12.00. Solicitările vor fi depuse prin fax 0336109281, prin mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (cu confirmare de primire) sau direct la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 , CP 800215.


7. Limba de redactare a ofertei: limba română.


8. Prețul va fi exprimat în RON, fără TVA, pentru fiecare produs în parte (dacă preţul este exprimat în altă monedă – EURO, dolar etc. - pentru echivalenţa ofertelor va fi luat în calcul cursul BNR din data de 30.03.2012: 1 EURO = 4.3791 RON, 1 USD = 3.2805 RON).


9. Prețul ofertei este ferm.


10. Valabilitatea ofertei: 45 zile.


11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut“.


12. Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.


13. Data limită pentru depunerea ofertei: 06.04.2012, ora 12.00.


Vă invităm să ofertaţi!


Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Documentatie ofertanti.doc)Documentatie pentru ofertanti[ ]0 Kb