Observatii si puncte de vedere ale F.S.S.R privind proiectul noii legi a sanatatii


Imprimare

Invitatie a doua reuniune a Consiliului Consultativ - Ministerul Sanatatii


 Către Federatia “Solidaritatea Sanitara” din Romania
 
Domnului Preşedinte  Rotila Viorel
 
 
Suntem onoraţi să vă invităm pe această cale să  participaţi  la  cea de a doua întâlnire a Consiliului Consultativ pentru elaborarea proiectului lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România,  iniţiată de Ministerul Sănătăţii.
Dezbaterea este organizată în cadrul Campaniei de comunicare, privind reforma sistemului de sănătate.
 
Tema dezbatere:  Reforma în sănătate - analiza nevoii şi posibilităţilor de reformare a sistemului de sănătate
Organizator: Ministerul Sănătăţii
Finantator: IBRD Loan 4760 RO
Locatie: Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş Academia Europeană HIV/SIDA şi Boli Infecţioase- Amfiteatrul Mare din str. Calistrat Grozovici, nr. 1, sector 2 Bucureşti.
Data:  joi 3 mai 2012, ora 10
Participanţi: reprezentanţi ai principalelor instituţii şi organizaţii interesate în organizarea sistemului sanitar:printre care Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Ordinul Asistenţilor Medicali din România, Academia de Ştiinţe Medicale, Universităţi de Medicină şi Farmacie,administraţiei publice locale,Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare, Sindicate reprezentative la nivel naţional, Asociaţii ale pacienţilor, Societăţii civile, Organizaţii profesionale, Asociaţii de loby, Societăţilor comerciale şi alţi.
Finalitate: un document de sinteză elaborat de experţi ce va cuprinde propunerile si punctele de vedere exprimate în Documentele de poziţie precum şi opinia majoritară a participanţilor. Acest document va fi util factorilor de decizie din Minister în procesul de elaborare a Legii sănătăţii.
 
Vă trimitem ataşat acestei invitaţii,
  1. Titlurile din proiectul de lege redactate pe care vi le supunem atenţiei sunt:
1.      Sănătate publică
2.      Programe de sănătate
3.      Asistența medicală primară
4.      Asigurarile de sănătate
5.      Spitalele
 
Subliniem că tot materialul ataşat este un proiect de lucru pe care Ministerul Sănătăţii îl propune spre dezbatere, de aceea vă rugăm să faceţi propuneri şi comentarii pe urmatoarele teme de dezbatere:
 
Generale:
1.      Menţinerea controlului statului asupra întregului sistem de sănătate şi în special garantarea accesului tuturor categoriilor populaţionale la servicii medicale de bază;
2.      Garantarea menţinerii unui reţele publice  de stat pentru asitenţa medicală spitalicească;
3.      Garantarea utilizării integrale a fondului de asigurări de sănătate colectat pentru acordarea de asistenţă medicală;
4.      Respectarea principiului obligativităţii plăţii contribuţiei la fondul de asigurări de sănătate prin contribuţia statului în numele şi pentru categoriile populaţionale scutite în prezent de plata contribuţiei;
5.      Crearea cadrului unei competiţii corecte, pe criterii de calitate, între furnizorii  şi asiguratorii de servicii de sănătate publici şi privaţi;
6.      Definirea pachetului de servicii medicale de bază.
a.      Propuneri de servicii care să fie trecute pe lista negativă
b.      Propuneri de servicii care fie acordate condiționat etc.
7.      Asigurarea continuităţii asistenţei medicale la toate nivelurile – primar, secundar şi terţiar;
8.      Reducerea plăţilor informale;
9.      Creştera calităţii serviciilor medicale;
10.   Libertatea de a alege tipul de asigurător de sănătate – public sau privat;
11.   Echilibrerea balantei intre responsbilitatea statului versus responsabilitatea individuala in asigurarea sanatatii
 
Specifice:
Titlul Sănătate publică
 Obiective:
1.      Creşeterea rolului Ministerului Sănătăţii în coordonarea şi controlul aplicării politicilor de sănătate şi a respectării legislaţiei din domeniu
2.      Controlul calităţi serviciilor de sănătate
3.      Evaluarea nevoilor de sănătate
4.      Managementul datelor statistice privind starea de sănătate a populaţiei
 
Titlul Programe de sănătate
Obiective:
1.      Separarea programelor finațate de la bugetul MS de cele finanțate de la fondul de asigurări
2.      Implicarea medicului de familie, asistenței comunitare și planificării familiale în derularea programelor de prevenție primară
 
Titlul Medicina primara
Obiective:
1.      Idetificarea, luarea în evidenţa şi monitorizarea persoanelor expuse la risc de boli cronice
2.      Participarea efectivă la derularea programelor de preveníe primară
3.      Asigurarea continuităţii serviciilor de sănătate
4.      Monitorizarea bolilor cronice şi intervenţia supra foactorilor de progresie modificabili pentru a reduce rata progresiei
5.      Realizarea colaborării în cadrul asistenței medicale primare între medicina de familie, asistența medicală comunitară, planificarea familială și asistența socială
 
Titlul  Asigurările de sănătate
Obiective:
1.      Realizarea unui sitem cpmpetitiv între asiguratorii publici și privați atât pentru asigurările obligatorii cât și pentru cele voluntare
2.      Autonomia caselor publice de asigurări
3.      Implicarea asiguraților în alocare fondului de asigurări
 
Titlul Spitalele
Obiective:
1.      Posibilitatea de a se organiza ca fundații de utilitate publică având ca singur membru fonadator statul
2.      Libertatea de a acorda asistență medicală cu plată, la cerere cu remunerarea corespunzătoare a personalului implicat
 
  1. Tipul documentului de pozitie asteptat de la dumneavoastră,
  2. Recomandari de formulare punctului de vedere oficial.
 
 
Considerăm ca este extrem de important ca organizaţia/instituţia pe care o reprezentaţi să depună un Document de poziţie, un punct de vedere oficial, si să susţină în timpul dezbateri documentul prin participarea in cadrul evenimentului a unei persoane delegate de catre instituţie/organizaţie.
Vă rugăm de asemenea să vă exprimați punctul de vedere, în calitate de specialiști în domeniul sanitar, în practica medicală sau in domenii conexe acestora, cu privire la următoarele aspecte:
 
1.      Sunteți de acord cu propunerile rezultate în urma consultărilor?
2.      Care sunt riscurile pe care le identificați ca urmare a implementării acestor schimbări?
3.      Care sunt modalitățile de pe care le propuneți pentru implementarea  acestor schimbări, cu cele mai mari șanse de reușită și cele mai mici riscuri?
4.      Ce alte schimbări considerați că ar mai fi necesare? 
În aşteptarea unui răspuns din partea dumneavoastră vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.
 
Vom reveni telefonic pentru confirmarea primirii mesajului.
Vă stăm la dispoziţie pentru lămuriri privind documentele ataşate.
 
 
Cu stimă,
Secretar de Stat
Vasile Cepoi
Persoana de contact: Dr. Petru Melinte
Direcţia de Politici publice şi Asistenţă Medicală
Ministerul Sănătăţii

Comitet Consultativ legea sanatatii - 3 mai

Stimate doamna/ domnule,

 

Va multumim pe aceasta cale pentru disponibilitatea si interesul dvs. legat de procesul de elaborarea o proiectului de lege privind reforma sistemului de sanatate.

 

In speranta ca deja mesajul nostru anterior, trimis din casuta postala a domnului dr. Petru Melinte (Ministerul Sanatatii), a ajuns la dvs, va reamintim dorinta echipei de organizare de a transminte anterior prezentei dvs. la dezbatrerea publica programata, un document de pozitie care sa reflecte pozitia oficiala a instituttiei dumneavoastra.

 

Asteptam de asemenea prezenta unui delegat, bun vorbitor, din partea institutiei, care sa ne prezinte timp de 5 minute, intr-un mod concis, viu, cu exemple, pozitia exprimata in documentul de pozitie.

Chiar si in lipsa acestui vorbitor, punctul dvs. de vedere exprimat in scris, foarte important pentru noi, devine document de lucru pentru echipa de redactare a proiectului de lege.

 

Facem acest demers de reamintire a evenimentului din data de 3 mai 2012 care se va desfasura intre orele 10-13 la Institutul Matei Bals din Bucuresti. 

 

Va stam la dispozitie pentru informatii.

 

echipa de comunicare a proiectului 

Technical assistance for the production and implementation of an Information, Education and Communication (IEC) Campaign on the Health Sector Reforms in Romania and related support programs”, IBRD Loan no. 4760RO, EIB Loan no. 22943 – RO 

 

adresa de contact eveniment:

 

Dr. Petru Melinte

Direcţia de Politici publice şi Asistenţă Medicală

Ministerul Sănătăţii

Tel:      0213072575       / Fax: 021.3072.575 

Mobil:  0723-611 445      
E-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lauff lautf laurf