Imprimare

Comunicat de presa: Proiectul legii sanatatii risca sa fie asezat pe baze gresite

Luând act de declarația domnului Ministru Secretar de Stat Vasile Cepoi (AGERPRES, 20.03.2012) privitoare la finalizare primei runde de consultări și stabilirea principiilor de organizare a sistemului de asigurări de sănătate și a spitalelor considerăm că poziția Ministerului Sănătății nu este întru totul coerentă cu rezultatul dezbaterilor privind proiectul legii sănătății.

În ceea ce privește organizarea sistemului de asigurări de sănătate, în mod aparent paradoxal, dezbaterile organizate de noi au relevat cu totul alte concluzii decât cele la care a ajuns Ministerul. (A se vedea spre exemplu http://www.cercetare-sociala.ro/noua-lege-a-sanataii-dezbatere-publica/ și http://www.solidaritatea-sanitara.ro/index.php/informatii/evenimente/dezbatere-legea-sanatatii ). Diferența esențială o constituie faptul că sistemul privat trebuie să intervină doar pe zona asigurărilor complementare și a asigurărilor voluntare paralele, pachetul de bază de servicii medicale trebuind a fi asigurat doar de sistemul public de asigurări sociale de sănătate. De altfel, aceasta este zona unde am întâlnit o unanimitate a punctelor de vedere, participanții optând pentru un sistem de asigurări sociale de sănătate public, considerând privatizarea acestuia, sau introducerea mediului privat în această zonă, drept o greșală.

Având în vedere aceste diferențe și luând în considerare legătura strânsă dintre principiile anunțate public și forma pe care o avea proiectul de lege retras în 13 februarie pe zona asigurărilor de sănătate, nu putem decât să constatăm că concluziile la dezbaterile pe legea sănătății au fost stabilite înainte de începerea consultărilor.

Apreciem efortul Ministerului Sănătății de-a organiza aceste consultări, însă trebuie să observăm faptul că ele au câteva vicii de formă. Astfel, deși am fost cei care am insistat pentru o dezbatere transparentă, care să lase să se vadă toate punctele de vedere și interesele legate de această lege, constatăm că propunerile participanților la dezbateri la proiectul de lege au fost postate pe site-ul ministerului preferențial, lipsind puncte de vedere relevante, fiind uitate ca prin minune propunerile unora din actorii importanți pentru sistem. Suplimentar, nu cunoaștem rezultatul întâlnirilor cu partidele politice și comisiile de specialitate ale Parlamentului, precum și cu o serie întreagă de organizații.

În ceea ce privește modalitatea de organizare a consultărilor considerăm că punctele de vedere exprimate de participanții la dezbateri trebuie să aibă greutate diferită, în funcție de cei pe care-i reprezintă organizațiile invitate. În acest sens, punctul de vedere al partenerilor sociali ar trebui să aibă cea mai mare greutate, în condițiile în care ei reprezintă pe cei ce plătesc, respectiv angajați și angajatori. Cadrul general în care trebuie să se desfășoare aceste consultări îl constituie instituțiile de dialog social, el trebuind apoi lărgit la alți actori relevanți pentru sistem.

Pentru a remedia deficiențele de transparență solicităm Ministerului Sănătății să publice toate propunerile pe care le-a primit pentru proiectul legii sănătății și să facă publice toate transcrierile înregistrărilor făcute cu această ocazie. În calitatea noastră de participanți la consultări solicităm înregistrarea ședinței la care am participat pentru a o face publică. De asemenea, îi solicităm să arate modalitatea în care principiile anunțate derivă din propunerile participanților, deoarece pe baza materialelor făcute publice nu reușim să descoperim legătura. Suplimentar, considerăm că este necesar să facă publică componența comisiei care lucrează la această lege și modalitatea de selecție a experților, în condițiile în care a fost anunțată anterior constituirea unei comisii de experți însărcinată cu elaborarea legii, constituită din specialiști ce reprezintă diferitele interese ale actorilor relevanți.


 

Președinte,

 Rotilă Viorel


lauff lautf laurf