Imprimare

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” se întalnesc astăzi cu cei ai Ministerului Sănătății pentru negocieri pe tema proiectului legii sănătății

 

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” se întalnesc astăzi cu cei ai Ministerului Sănătății pentru negocieri pe tema proiectului legii sănătății

 

La invitația Ministrului Sănătății reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România se întâlnesc astăzi, 13.01.2012, la sediul Ministerului, începând cu ora 9.30, cu reprezentanții Ministerului Sănătății în cadrul consultărilor pe tema proiectului legii sănătății.

Pe ordinea de zi vor figura propunerile și observațiile la proiectul legii sănătății înaintate încă din luna decembrie 2012 de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România.

Reprezentanții vor susține în principal următoarele puncte cu caracter de principiu:

- Principala problemă pe care ar trebui s-o rezolve noua lege a sănătății o constituie creșterea finanțării pentru sistemul sanitar, în special a finanțării publice dar și a celei private, inclusiv prin creșterea numărului de contribuabili.

- Proiectul de lege trebuie să debuteze cu stabilirea principiilor aplicabile acestei legi.

- Sistemul asigurărilor sociale de sănătate nu poate fi dat în sarcina/responsabilitatea asigurărilor private de sănătate; asigurarea componentei sociale trebuie să se facă prin intermediul Casei de Asigurări Sociale de Sănătate, gestionată de partenerii sociali. Asigurările private de sănătate trebuie să fie separate de cheltuirea fondurilor colectate în mod public ,ele trebuind să aducă un plus financiar în sistemul sanitar.

- Colectarea sumelor de asigurări trebuie să se facă pe circuite separate: pentru sistemul social colectarea trebuie să se facă pe circuite directe către Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate, iar casele private de asigurări de sănătate trebuie să-și dezvolte propriile circuite.

- Privatizarea spitalelor publice trebuie limitată la anumite categorii de unități, fiind necesară menținerea în cadrul sectorului public cel puțin a rețelei constituită de actualele spitale județene.

- Medicina de urgență trebuie să păstreze linia de dezvoltare și strategia stabilită în ultimii ani.

- Legea trebuie să stabiliească principiile constituirii pachetului de bază de asigurări sociale de sănătate, apropiindu-se cât mai mult posibil de definirea lui în cuprinsul legii.

- Salariații din sănătate necesită o abordare mai coerentă în proiectul de lege, în cadrul căreia să fie tratate problemele specifice, strategiile se salarizare și de reducere a tendinței de migrației, precizarea statutului personalului medical etc.

Cu această ocazie vor fi prezentate și observațiile noastre punctuale, tehnice, asupra textului legii, urmând ca acestea să fie discutate în detaliu în cadrul următoarelor întâlniri.

Ne declarăm de acord cu necesitatea modificării legii sănătății, însă nu în direcția unei privatizări totale a sistemului de sănătate și a privatizării sistemului de asigurări sociale de sănătate, ci în sensul unei privatizări moderate a spitalelor și dezvoltarea asigurărilor private de sănătate complementare, astfel încât acestea să aducă bani suplimentari în sistem.

 

 

Președinte,

 

Rotilă Viorel

 

lauff lautf laurf