Imprimare

Solicitare de date publice refuzata de Ministerul Sanatatii

Adaugat in Noutati

Ministerul Sănătății a refuzat solicitarea Federației ”Solidaritatea Sanitară” de a ne pune la dispoziție datele publice cu privire la salarizarea în sistemul sanitar public.

Argumentele juridice invocate de ”Solidaritatea Sanitară” sunt fără echivoc:

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
- Art. 6 alin. (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
- Art. 7 alin. (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
2. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:
- Articolul 33 Transparența veniturilor salariale, care indică și certifică calitatea de informații publice a datelor pe care le solicit instituției dvs.
- Articolul 3 alin. (3) "Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății.", articol care certifică calitatea Ministerului Sănătății de deținător al informațiilor publice pe care le solicit.

Vizualizați în atașament solicitarea Federației ”Solidaritatea Sanitară” și răspunsul Ministerului Sănătății.

 

lauff lautf laurf