Imprimare

Revendicari / Solutii propuse de ”Solidaritatea Sanitara” noii conduceri a Ministerului Sanatatii

Adaugat in Noutati

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România a transmis astăzi doamnei Sorina PINTEA, noul Ministru al Sănătății, un document oficial ce cuprinde principalele revendicări și soluțiile aplicabile pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul sanitar, respectiv:

I. Elaborarea Regulamentului de sporuri aplicabil în sectorul sanitar
Referitor la această revendicare, precizăm faptul că în rundele de negociere cu Guvernul României de până la această dată, purtate în perioada septembrie - decembrie 2017 la nivel de Prim-Ministru și cu participarea Ministrului Sănătății, Ministrului Muncii, Ministrului Dialogului Social și Ministrului Finanțelor Publice, s-a convenit acordarea cuantumului sporurilor aplicabil la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018, urmând să elaborăm Regulamentul de sporuri pe baze științifice în cursul acestui an;
De asemenea, introducerea personalului nemedical/TESA în Regulamentul de sporuri aplicabil sectorului sanitar a constituit una dintre soluțiile convenite pentru respectarea principiilor acordării sporurilor pentru condiții de muncă, independente de categoria profesională.

II. Eliminarea obligativității gărzilor suplimentare ale medicilor
În speță, este vorba despre prevederile art. 5 alin. (2) Cap. II din Anexa II a Legii salarizării nr. 153/2017, articol care impune extinderea numărului de ore de gardă obligatorii pe care medicul le poate efectua săptămânal până la atingerea limitei de 48 de ore/săptămână. Întrucât programul de lucru al medicului înseamnă 35 de ore/săptămână (inclusiv garda obligatorie), ne aflăm în situația în care acesta este obligat să efectueze suplimentar 13 ore/săptămână, în afara normelor legale stabilite prin legi organice sau directive europene. Prin urmare, modificarea articolului de lege care impune efectuarea de gărzi obligatorii până la limita de 48 de ore/săptămâna reprezintă una dintre urgențele modificării legii nr. 153/2017.

III. Disfuncționalitățile și erorile din legea salarizării nr. 153/2017:
1. Includerea tuturor categoriilor de personal asimilate medicilor și asistentelor medicali în creșterea prevăzută pentru 1 martie 2018; identificarea acestor categorii prin indicarea pozițiilor din Anexa nr. II a legii nr. 153/2017;
2. Includerea tuturor categoriilor de salariați din sectorul sanitar în creșterea salarială;
3. Pentru sectorul sanitar este necesară fie introducerea excepțiilor de la limita de 30% stabilită de art. 25 din legea salarizării, fie ca această limită să nu ia în considerare sporurile pentru condițiile de muncă și toate cheltuielile cu tariful orar pentru gărzile efectuate în baza unui contract de muncă cu timp parțial.
4. Ajustarea coeficienților mai multor categorii profesionale, categoria asistentelor medicale necesitând cea mai mare atenție în ceea ce privește noua poziție în ierarhia stabilită conform legii salarizării.

IV. Negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar "Sănătate", pornind de la stadiul în care au rămas negocierile anterioare. Solicitările Federației „Solidaritatea Sanitară" la acest contract rămân în continuare cele transmise la începutul și de-a lungul negocierilor.
V. Echivalarea și completarea studiilor asistentelor medicale cu studii postliceale, în vederea licențierii.
În vederea aplicării prevederilor legii nr. 70/2017, privind modificarea legii educației nr. 1/2011, care permit echivalarea creditelor obținute de asistentele medicale absolvente de postliceală în învățământul universitar, Federația "Solidaritatea Sanitară" solicită instiuirea Procedurii pentru Implementarea Echivalării Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală, propunsă la anexa nr. 13 la Contract colectiv de muncă la nivel de sector, aflat în negociere.
VI. Modificarea proiectului legii profesiilor din Sănătate conform celor solicitate de Federația „Solidaritatea Sanitară" din România în documentele înaintate deja Ministerului Sănătății. Ultimul document oficial, cu propuneri asupra proiectul de lege, a fost înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 5966/02.02.2018.
VII. Regândirea sistemului de finanțare a serviciilor medicale pentru a se asigura plata la nivelul costurilor de piață ale acestora (incluzând costurile salariale reale).
VIII. Elaborarea unei noi legi a malpraxisului, pornind de la principiile și mecanismele pe care Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială "Solidaritatea" le identifică în cadrul Studiului privind sistemul de despăgubire a pacienților prejudiciați aplicabil în România. O analiză critică a proiectului de lege privind răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor.

 

Documentul poate fi vizualizat în atașament.

lauff lautf laurf