Juridic - Legislatia Muncii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI


CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilorcadru
cu Comisia Europeană si Fondul Monetar Internaţional

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1 – Prezenta lege reglementează:


a) reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice;
b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;
c) condiţiile exercitării cumulului pensiei pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii şi sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate, potrivit legii, veniturilor salariale, realizate din exercitarea unei activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe
baza actului de numire în funcţie, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor
autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar;
d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, a societăţilor comerciale la care statul sau unităţile administrativ teritoriale au calitatea de acţionar unic sau majoritar, precum şi a filialelor acestora;
e) măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri în scopul depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării circuitului comercial.

Art.2 – Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepţional şi urmăresc reducerea efectelor crizei economice şi îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Memorandumul de Înţelegere între Comunitatea Europeană şi România, încheiat la Bucureşti şi Bruxelles, la data de 23 iunie 2009 şi Acordul Stand-by încheiat între România şi Fondul Monetar Internaţional.

 

Citeste mai departe / Descarca documentul

lauff lautf laurf