Juridic - Legislatia Muncii

L E G E C A D R U

privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Parlamentul României adopta prezenta lege.

PARTEA I

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat
al statului.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare, in tot sau in parte, a prezentei legi,drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si ramân în mod exclusiv cele prevazute în prezenta lege.
(3) Partea a doua a prezentei legi reglementeaza sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, pana cand sistemul va fi simplificat si imbunatatit in conformitate cu partea a treia a prezentei legi.


Art.2. – Dispozitiile prezentei legi se aplica:


a) personalului din autoritati si institutii publice - respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora - finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supravegere a Asigurarilor si Comisiei
de Supravegere a Sistemului Pensiilor Private
(3) Intra în categoria personalului din sectorul bugetar, personalul încadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si asimilat acestuia, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici.

Vizualizeaza / descarca tot documentul

lauff lautf laurf