Imprimare

Dezastrul produs in Sanatate de legea salarizarii unitare a bugetarilor

Adaugat in Noutati

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România a declanșat încă din luna martie 2014, în interesul salariaților din Sănătate, o amplă campanie de sesizare a autorităților statului (Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Inspecția Muncii) în ceea ce privește sistemul de salarizare inechitabil care funcționează astăzi în Sănătate. Legislația ambiguă a ultimilor ani, culminând cu legea salarizării unitare a personalului bugetar a generat, în Sănătate, o multitudine de probleme care au condus fie la inechități salariale fie la încălcarea mai multor prevederi ale legislației muncii, astfel:

$    1. Sunt situații în care salariații ce dețin aceleași funcții și care au aceeași vechime, dar care a fost calculată după două metodologii diferite, respectiv cea de dinainte de 2009 și cea prevăzută în legea nr. 284/2010, au ajuns să aibă salarii de bază diferite, încălcându-se astfel principiul echității și al normelor unitare, instituit tocmai de legea salarizării unitare.

$  2. Raportarea sporurilor la salarii de bază inferioare salariului minim pe economie. Acest fapt este evident mai ales în situația salariaților aflați la nivelul salariului minim pe economie începând cu anul 2009, situații în care raportarea sporurilor se face la salariul de bază aferent lunii decembrie 2009, inferior salariului minim pe economie existent astăzi. În același timp, dacă luăm în considerare că salariul de bază nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie, asistăm la o reducere în afara legii a procentelor stabilite prin regulamentul de acordare a sporurilor pentru diferitele categorii de sporuri. Spre exemplu, dacă în anul 2009 unui salariu de bază de 600 lei i se aplica un spor de 15% rezulta un cuantum, preluat până în ziua de astăzi, de 90 lei; cum salariul minim este astăzi în valoare de 850 lei, cuantumul de 90 de lei reprezintă de fapt un spor de 10,59% din salariul de bază, ceea ce contravine prevederilor Ordinul MS nr. 547/2010 privind regulamentul de acordare a sporurilor, constituind o inechitate în raport cu alți salariați care beneficiază în continuare de sporuri în procentele prevăzute de regulament.

$    3.  Egalizarea nivelului salariilor între salariați cu vechimi diferite de muncă și chiar cu nivele de pregătire diferite. Creșterea exclusivă a salariilor mici conduce la anularea diferențelor dintre diferite categorii de salariați, generând un val de nemulțumire. Din punctul nostru de vedere problema nu o reprezintă creșterea salariilor minime, care este firească și necesară, ci lipsa unei reașezări salariale în acest context pentru toate categoriile de salariați. Altfel spus, creșterea salariilor minime trebuie să fie însoțită de creșterea salariilor pentru toate categoriile de salariați.

$    4.  Ivirea a tot mai multe situații de discriminare salarială a angajaților cu vechime în unitate față de noii angajați.

$   5.  Din perspectiva modalității de raportare a sporurilor, sunt numeroase unitățile în care angajații cu salariile mici au salariul de bază sub salariul minim pe economie, încălcându-se astfel și art. 2 din H.G. nr. 871/2013 care stabilește că pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

   Dintre instituțiile sesizate de către Federația ”Solidaritatea Sanitară”, Ministerul Muncii a fost singura autoritate care ne-a transmis un răspuns, recunoscând că la momentul actual în sistemul de Sănătate există inechități salariale.

  Dacă sporurile îți sunt calculate la un salariu de bază inferior salariului minim pe economie, dacă ai un salariu de bază diferit de al unui coleg deși aveți aceeași vechime (calculată însă după două metodologii diferite),  ”Solidaritatea Sanitară” îți recomandă să dai spitalul în judecată pentru recuperarea drepturilor.

 

lauff lautf laurf