Galerie Foto

Imprimare

Prezentare proiect 77923

   Formare şi informare pentru piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru integrare şi reintegrare în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Galaţi şi Brăila

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării pe piaţa muncii şi în viaţa activă a şomerilor, şomerilor de lungă durată, şomerilor tineri şi somerilor peste 45 de ani, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoanelor inactive din cele două judeţe.

  Obiectivele specifice sunt:

1. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi a potenţialului şomerilor şi a ofertei şi cererii pe piaţa muncii.

2. Furnizarea de programe de formare profesională, finalizate cu obţinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel naţional.

3. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă prin sprijinirea şi promovarea utilizarii noilor tehnologii de informaţie şi comunicare în rândurile somerilor; dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de învăţare continuă.

4. Creşterea gradului de ocupare prin oferirea serviciilor integrate de măsuri active de ocupare, furnizarea de servicii de ocupare personalizate, instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă.

5. Facilitarea accesului grupului ţintă la informatii privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program.

Pentru implementarea proiectului Formare şi informare pentru piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru integrare şi reintegrare în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Galaţi şi Brăila, vor fi derulate următoarele activităţi:

• Activităţi de cercetare privind tendinţele pe piaţa muncii şi necesarul de competenţe pe piaţa muncii

• Activităţi de formare profesională continuă

• Dezvoltarea şi întreţinerea unui site pentru implementarea măsurilor active de ocupare

• Desfăşurarea workshopurilor de orientare, informare şi consiliere

• Constituirea serviciului „Linia verde pentru ocupare”

  Grupul ţintă al proiectului este constituit din:

o şomeri

  • ·şomeri de lungă durată -  Sub incidenţa proiectului intră interesul pentru îmbunătăţirea competenţelor
  • ·şomeri peste 45 ani - Dobândirea unor calificări cu cerere pe piaţa muncii. În cazul acestora, cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât posibilitatea de găsi un loc de muncă scade, în condiţiile în care deţin doar calificarea iniţială sau una fără cerere pe piaţa muncii.
  • ·şomeri tineri - Există o neconcordanţa între pregătirea profesională a şomerilor tineri şi cerinţele existente pe piata muncii modernă, aspect care intră sub incidenţa proiectului
  • ·şomeri de lungă durată tineri - Această categorie are un grad problematic mai ridicat în comparaţie cu cea a şomerilor tineri, acest grad fiind determinat de durabilitatea inactivităţii de pe piaţa muncii

o persoane inactive

o persoane aflate în căutarea unui loc de muncă - Pentru acestă categorie formarea profesională reprezintă o necesitate în dobândirea unor calificări mai bune, calificări legate de locurile de muncă solicitate pe piaţa muncii

  Echipa de management este alcatuită din:

  • Manager de proiect Rotilă Viorel

  • Consilier juridic Palade Traian

  • Responsabil financiar Lungu Gherghina

  • Director tehnic Andrieş Vasile

  • Coordonator activităţi logistice şi raportare Celmare Lidia

  • Coordonatorul subechipelor de implementare a activităţilor partenerului Petcu Cornelia

  Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului ţintă:

Acest program de informare şi formare se adresează în special şomerilor, dar şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoanelor inactive, şi contribuie la integrarea pe piaţa muncii a acestora prin îmbunătăţirea competenţelor deţinute.

Proiectul furnizează cursuri de formare corelate cu piaţa muncii şi oferă oportunităţi de participare la piaţa muncii pentru grupul ţintă. În acest mod facilitează integrarea grupului ţintă pe piaţa muncii şi contribuie la creşterea participării acestora la programe integrate de masuri active de ocupare. Astfel se generează creşterea gradului de ocupare a grupului ţintă şi reducereaşomajului de lungă durată.

Proiectul conduce la îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a grupului ţintă în vederea creşterii ratei de ocupare.

Proiectul asigură:

• Facilitarea accesului la informaţiile privind cerinţele pieţii muncii prin dezvoltarea de servicii specializate;

• Dezvoltarea de servicii de orientare în carieră;

• Dezvoltarea de programe de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă;

• Dezvoltarea de programe de mediere pe piaţa muncii.

  Valoarea adăugată a proiectului:

• Workshop-urile care vin în completarea formării profesionale cu împărtăşirea experienţelor similare a celor implicaţi în cursuri şi creşterea motivării personale, contribuind şi la informarea grupului ţintă.

• Eficientizarea procesului de găsire a unui loc de muncă prin formarea competenţelor relevante pe piaţa muncii, contribuind la creşterea capacităţii grupului ţintă de a se integra pe piaţa muncii.

• Implementarea măsurilor active integrate, incluzând identificarea nevoilor, asistenţa în căutarea unui loc de muncă, orientare şi formare profesională personalizate.

• Proiectul contribuie la creşterea numărului de persoane din grupul ţintă care beneficiază de formare profesională, precum şi la creşterea numărului de persoane ocupate.

•  Activităţi inovatoare precum serviciul „Linia verde pentru ocupare”, ( care pune la dispoziţia grupului ţintă o cale de informare gratuită şi specializată) şi proiectarea cursurilor de formare în funcţie de necesarul de formare şi oportunităţile de angajare.

Sindicate afliliate FSSR


 
Sindicate afiliate:  


 
 

Tulcea Botosani Neamt Mures Cluj Bihor Timis Caras Severin Gorj Valcea Olt Arges Sibiu Dambovita Giurgiu Bucuresti Calarasi Prahova Constanta Galati Covasna

Flux SOLIDARITATEA