Imprimare

Comunicat de presa: Rezultatul discutiilor prealabile cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii este pozitiv in materie de libertati si cvasi-negativ in materie de drepturi

Rezultatul discuțiilor prealabile, desfășurate pe fondul protestelor Federației „Solidaritatea Sanitară poate fi considerat doar un bun început:

-          Medicilor le este recunoscută libertatea muncii, respectiv dreptul de a încheia sau nu CIM -urile pentru gărzile suplimentare normei de bază.

-          Orele de gardă efectuate în baza CIM - urilor suplimentare sunt considerate vechime în muncă și în specialitate.

Există și alte elemente pozitive, așa cum sunt prezentate sintetic în tabelul anexat.

În partea de drepturi materiale rezultatul este, până acum, negativ, singurul câștig, de natură simbolică, obținut în cadrul discuțiilor separate ale reprezentanților Solidaritatea Sanitară cu cei doi miniștri, înaintea întâlnirii la care au participat toate organizațiile, îl constituie sporul de noapte pentru garda obligatorie, și acela raportat însă la salariul din 2009 (asemenea tuturor sporurilor).

Cel mai important câștig până acum îl constituie solidaritatea de care au dat dovadă medicii din România prin susținerea protestelor Federației „Solidaritatea Sanitară”, acest moment putând fi în continuare un punct de inflexiune atât în evoluția statutului social al acestei profesii cât și în mobilizarea acestora pentru apărarea drepturile ce li se cuvin.

Nu am obținut până acum toate drepturile legale ale medicilor care fac gărzi. Ținând însă cont de faptul că am fost doar la momentul unor discuții prealabile, în care au fost invitate și organizații care nu se aflau în proteste (una dintre ele luptând mai curând împotriva acestor drepturi), considerăm că declanșarea unor negocieri dintre Guvern și reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” are șanse să rezolve cel puțin o partea semnificativă a acestor solicitări.

Reamintim că aceste discuții prealabile nu au vizat creșteri salariale propriu - zise, ci acordarea unor drepturi prevăzute de cadru legal actual, așa cum au fost transmise și argumentate de Federația „Solidaritatea Sanitară”.

Federația „Solidaritatea Sanitară” merge mai departe, invitând medicii care cred în apărarea acestor drepturi să semneze în continuare Petiția, aceasta fiind totodată o formă de împuternicire pentru negocieri. Suntem în continuare convinși că medicii au toate drepturile enunțate în petiție pentru CIM - urile aferente gărzilor suplimentare, ei având libertatea să aleagă dacă semnează sau nu aceste contracte în condițiile in care nu le sunt respectate drepturile. Dacă guvernanții vor refuza să intre în negocieri pentru acordarea acestor drepturi vor fi responsabili pentru eventualele consecințe ale exercitării acestei libertăți fundamentale de către medici.

 

 Președinte,                                                                                     

Rotilă Viorel      

Coordonator Departament Medici, 

Dr. Florin Chirculescu,

 

Anexă: Principalele solicitări și rezultatele obținute

 

Solicitarea

Se acordă

Observații Solidaritatea Sanitară

 

$1a)     Pentru gărzile obligatorii

1

Acordarea sporului de noapte pentru gărzile obligatorii

DA

Argumentul interpretării eronate până acum a prevederilor legale este aplicabil de fapt tuturor drepturilor pe care le solicităm.

 

a) Pentru gărzile suplimentare normei de bază, pentru care se încheie un contract individual de muncă cu timp parțial:

2

Dreptul de a nu lucra continuu mai mult de 24 de ore

DA

Punerea în practică realizată prin modificările la OMS 870/2004.

Monitorizarea respectării acestei limite se face per contract.

Abaterile de la această limită per persoană doar cu acordul expres al salariatului.

Rămânerea după garda obligatorie este posibilă doar în cazul acordului expres al medicului.

3

Dreptul de a avea liber după gardă cel puțin 24 de ore

DA

Punerea în practică realizată prin modificările la OMS 870/2004. Completarea timpului de lucru pentru norma de bază prin gărzile obligatorii și (unde este cazul) prin aplicarea principiului „timp lucrat, timp pontat” – raportat la orele lucrate suplimentar)

4

Libertatea de a încheia sau nu CIM-ul aferent orelor de gardă

DA

Libertatea de a efectua sau nu gărzile suplimentare nu este o noutate introdusă prin OUG 20/2016, ci doar a constatat nulitatea OMS 870/2014 în privința anulării acestei libertăți. Această libertate va exista chiar și în condițiile în care ar abroga prevederile specifice gărzilor din OUG 20/2016.

5

Aplicarea principiului „timp lucrat, timp pontat” pentru medicii care lucrează peste program din motive obiective.

DA

Punerea în practică realizată prin modificările la OMS 870/2004.

6

Dreptul la un spor cuprins între 25% și 75%.

DA

Există un acord pentru creșterea peste limita maximă în unitățile în care gradul de dificultate a gărzilor este mai mare (eventual cu o adaptare și la tipurile de specialități) iar acest spor este la limita minimă.

Este evident că raportarea sporului se face la salariul din 2009. Raportarea lui la salariul de bază din 2016 este esențială

7

Dreptul ca timpul de muncă aferent orelor de gardă suplimentare normei de bază să fie considerat vechime în muncă și în specialitate;

DA

Pentru specialitate varianta unui minim de ore pe lună pentru a stabili o echivalență. Dacă nu cumularea mai multor luni pentru una singură.

Nu în sensul pensionării mai devreme.

8

Flexibilizarea timpului de lucru

DA

Unitățile au câteva grade de libertate pentru adaptarea programului de lucru la specificul local.

9

Tariful orar pentru gărzile suplimentare stabilit prin raportare la salariul de bază din OUG 20/2016

NU

Aceasta rămâne cea mai importantă solicitare. Acest drept este valabil chiar în condițiile în care guvernanții ar decide „să facă din nou obligatorii toate gărzile” (imposibil din punct de vedere legal).

10

Dreptul la toate sporurile pentru condițiile de muncă aplicabile la locul de desfășurare a gărzilor și la sporul de noapte.

NU

 

Constituie o solicitare esențială. Interpretarea dată de guvernanți prevederilor legale o considerăm eronată, așa cum am demonstrat.

Varianta complementară (aplicată deja de sindicatele Solidaritatea Sanitară pentru medicii membrii de sindicat): acțiunea în instanță pentru obținerea acestor drepturi, inclusiv pe ultimii 3 ani.

11

Dreptul la concediul de odihnă plătit și pentru CIM-ul cu timp parțial;

NU

 

Constituie o solicitare importantă. Interpretarea dată de guvernanți prevederilor legale o considerăm eronată, așa cum am demonstrat.

Varianta complementară (aplicată deja de sindicatele Solidaritatea Sanitară pentru medicii membrii de sindicat): acțiunea în instanță pentru obținerea acestor drepturi, inclusiv pe ultimii 3 ani.

            

lauff lautf laurf