Imprimare

Comunicat de presa: Asistentele medicale – cea mai dezavantajata categorie profesionala. Peste 6.500 de asistente medicale s-au inscris deja la Protestul inteligent

Federația Solidaritatea Sanitară a demarat o amplă acțiune în sprijinul celei mai defavorizate categorii din sistemul public de sănătate, asistentele medicale, în cadrul căreia peste 6.500 de asistente medicale au solicitat deja Guvernului și tuturor parlamentarilor echivalarea studiilor prin intermediul Petiției pentru echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală:  http://solidaritatea-sanitara.ro/petitie/

Având în vedere rezultatele cercetării, care au indicat faptul că discriminarea asistentelor medicale absolvente de postliceală constituie cea mai mare problemă a salariaților din Sănătate din acest moment, ea afectând 63.586 de asistente medicale din unitățile sanitare publice, Federația „Solidaritatea Sanitară” a inițiat prima fază a Protestului inteligent pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă aproape 40% dintre angajații/angajatele din sectorul public de sănătate.

Măsurile solicitate prin intermediul Petiției pot rezolva cea mai mare parte a problemelor cu care se confruntă marea majoritate a asistentelor medicale, așa cum au fost ele identificate în Analiza principalelor probleme ale cu care se confruntă asistentele medicale din unitățile publice de sănătate. Cercetările desfășurate indică faptul că acesta este cel mai amplu fenomen de discriminare din sectorul sanitar din acest moment, având, în consecință, cel mai mare impact negativ asupra calității vieții profesionale și a calității serviciilor medicale.

 Prin intermediul Petiției semnatarii/semnatarele acesteia solicită următoarele:

-          Recunoașterea creditelor dobândite în învățământul postliceal;

-          Recunoașterea competențelor dobândite prin alte tipuri de formare, în urma experienței profesionale și informal ale asistentelor medicale absolvente de postliceală;

-          Dreptul asistentelor medicale absolvente de postliceală de a-și completa studiile, respectiv competențele, prin intermediul unui program universitar de formare.

-          Introducerea Echivalării în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și finanțarea formării necesare completării studiilor/competențelor prin intermediul fondurilor europene sau de la bugetul de stat.

-          Introducerea „echivalării salariale” a asistentelor medicale absolvente de postliceală cu asistentele medicale absolvente de studii superioare pentru o perioadă de grație de 5 ani/Eliminarea rupturii dintre salarizarea asistentelor medicale absolvente de postliceală și asistentele medicale absolvente de facultate, conform documentelor deja transmise către instituția dvs.

În momentul semnării Petiției în numele fiecărui semnatar sunt transmise automat petiții, via e-mail, către:

Toate instituțiile statului de care depinde implementarea echivalării (Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii);

Reprezentanții partidelor politice parlamentare;

Parlamentarii din circumscripția electorală a semnatarului;

Președinții Camerei Deputaților și ai Senatului:

Reprezentanții organismului profesional (OAMGMAMR) la nivel central și la nivel local.

Mai mulți parlamentari au răspuns deja pozitiv solicitărilor adresate de asistentele medicale prin intermediul Petiției, așa cum se poate vedea pe site-ul acesteia.

O surprinzătoare reacție negativă la acest protest a fost înregistrată din partea unei instituții a statului ce are ca responsabilitate directă reprezentarea intereselor profesiei de asistentă medicală, respectiv organismului profesional – O.A.M.G.M.A.M.R. Această reacție este cu atât mai ciudată cu cât acest organism de drept public este finanțat de către asistentele medicale, obligate să facă acest lucru, iar asistentele medicale absolvente de postliceală reprezintă peste 50% din numărul total de membri ai acestuia.

Departamentul Asistente Medicale,

    Prim-Vicepreședinte,

                                                                                              Celmare Lidia

lauff lautf laurf