Galerie Foto

Imprimare

Comunicat de presa: Situatia medicilor ramasi in tara se inrautateste an de an

Analiza comparativă a celor două cercetări pe tema gărzilor medicilor,[1] desfășurate de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, evidențiază o continuă înrăutățire a situației medicilor din România.

Expunerea comparativă a câtorva indicatori este suficientă pentru a ilustra dimensiunea problemei:

Indicatorul

Anul 2013

Anul 2016

Diferență 2016 față de 2013

Media numărului maxim de ore lucrate continuu de medici

30

33,3

+3,3

Numărul mediu de ore lucrate într-o săptămână

58

62,3

+4,3

Media orelor lucrate într-o lună de un medic

227

234

+7

Durata muncii unui medic de-a lungul întregii sale vieți, raportat la durata normală a muncii

61,7

62,4

+0,5

Impactul timpului de lucru prelungit: Riscul de erori profesionale

19,38%

25,51%

+6,13%

Impactul timpului de lucru prelungit: Scăderea calității serviciilor medicale

9%

13,57%

+4,57%

Motivele de desfășurare a gărzilor suplimentare: din obligație

32%

43,8%

+11,8%

Motivele de desfășurare a gărzilor: pentru a câștiga mai mult

34,7%

27,7%

-7%

Procentul medicilor cărora nu li se cere acordul pentru desfășurarea gărzilor

46,25%

60,44%

+14,19%

După cum se poate observa, în doar trei ani numărul maxim de ore lucrate continuu de un medic a crescut cu 3,3 ani iar durata muncii unui medic de-a lungul întregii sale vieți cu aproape un an. Procentul medicilor care desfășoară gărzile suplimentare din obligație a crescut cu cca. 12% iar procentul medicilor cărora nu li se cere acordul pentru desfășurarea gărzilor a crescut cu aproape 14%.

După cum putem observa, medicii rămași în țară „sunt pedepsiți” pentru plecarea colegilor în străinătate, fiind obligați să-și desfășoare activitatea pentru durate din ce în ce mai mare de timp.

Din nefericire, pacienții suferă și ei efectele indiferenței guvernanților, înregistrându-se o scădere continuă a calității și siguranței serviciilor medicale.

Biroul de presă[1] - Studiu asupra timpului de muncă în sectorul sanitar din România. Analiză de caz: gărzile medicilor (2013)  http://www.cercetare-sociala.ro/index.php/studii-ghiduri/studii/item/38-studiu-asupra-timpului-de-munca-in-sectorul-sanitar-din-romania-analiza-de-caz-garzile-medicilor

- Gărzile medicilor. Situația actuală și principiile utilizabile pentru modificarea Regulamentului privind timpul de lucru și organizarea gărzilor în unitățile sanitare publice (2016)  http://www.cercetare-sociala.ro/index.php/studii-ghiduri/studii/item/66-garzile-medicilor-situatia-actuala-si-principiile-utilizabile-pentru-modificarea-regulamentului-privind-timpul-de-lucru-si-organizarea-garzilor-in-unitatile-sanitare-publice

Imprimare

Referitor la declaratiile Ministerului Sanatatii privind plata garzilor suplimentare

Luând act de declarațiile publice ale Ministerului Sănătății, din data de 24.07.2016, așa cum au fost preluate de mass-media, privind faptul că va plăti gărzile suplimentare (gărzile suplimentare vor fi plătite), precizăm următoarele:

Federația „Solidaritatea Sanitară” nu a afirmat niciodată că gărzile suplimentare normei de bază, ce vor face obiectul unui contract individual cu timp parțial, nu vor fi plătite. Plata acestora este stabilită în cadrul OUG nr. 20/2014. Problema o reprezintă semnificația diferită a cuvântului „plată” (drepturi salariale), pe care o dă Ministerul Sănătății față de noi.

Cu alte cuvinte, în discuție este cuantumul plăților, respectiv acordarea tuturor drepturilor aferente acestora, așa cum le-am precizat în mod public, solicitările noastre fiind clare.

În cadrul negocierilor de vineri, 22.07.2016, reprezentanții Ministerului Sănătății au indicat în mod clar că, din punctul de vedere al instituției, nu există cadrul legal pentru acordarea acestor drepturi, arătând că a înaintat solicitările noastre Ministerului Muncii, rezolvarea lor depinzând de deciziile acestei instituții. În acest sens, reiterăm încă odată, în mod public, solicitarea unei întâlniri comune între reprezentații celor două instituții și cei ai Federației „Solidaritatea Sanitară”, pentru rezolvarea problemelor ce țin de gărzile medicilor și a tuturor problemelor rămase nerezolvate în salarizarea personalului din sistemul sanitar. Reamintim faptul că aceste solicitări au fost transmise în mod consecvent în ultimele două luni, amânarea negocierilor conducând la situația actuală.

            În contextul în care reprezentanții Ministerului Sănătății au estimat că modificarea OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar va dura cel puțin 30 zile, reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” au solicitat acoperirea vidului legislativ prin intermediul unui set de recomandări, care să sprijine activitatea spitalelor. Aceste recomandări trebuie să includă însă și acordarea drepturilor solicitate de noi.

Apreciem în mod public disponibilitatea Ministerului Sănătății de a recunoaște faptul că există o problemă legată de organizarea activității de gardă în unitățile sanitare publice, caracterizată de obligarea medicilor la un timp de muncă cu mult peste normele legale în vigoare, de necesitatea îmbunătățirii condițiile de muncă și de plata unor drepturi. Considerăm însă că nu este suficient, fiind necesară în acest moment intrarea în legalitate din toate punctele de vedere și acordarea tuturor drepturilor, așa cum le-am solicitat și argumentat.

Ne exprimăm încă odată disponibilitatea de a participa la soluționarea cererilor care necesită o abordare atentă, experții Federației „Solidaritatea Sanitară” fiind dispuși să participe la elaborarea noilor acte normative, acolo unde este cazul.

Precizăm că până la demararea negocierilor și soluționarea problemelor indicate de noi, demersurilor Federației „Solidaritatea Sanitară” vor continua, așa cum au fost stabilite.

Biroul de presă

Sindicate afliliate FSSR


 
Sindicate afiliate:  


 
 

Tulcea Botosani Neamt Mures Cluj Bihor Timis Caras Severin Gorj Valcea Olt Arges Sibiu Dambovita Giurgiu Bucuresti Calarasi Prahova Constanta Galati Covasna

Flux SOLIDARITATEA