Imprimare

Solutiile pentru corectarea salariilor personalului nemedical (TESA) si corectii aditionale pentru personalul medical au fost transmise Ministerului Muncii

În cadrul negocierilor privind corecția salarizării în sectorul sanitar, Federația „Solidaritatea Sanitară” a înaintat Ministerului Muncii un set adițional de observații și solicitări ce pot fi găsite aici:

  http://www.solidaritatea-sanitara.ro/OUG_corectii_salariale_Solidaritatea_MM.pdf

Materialul se concentrează pe semnalarea unor inadvertențe ale proiectului de OUG aflat în dezbatere și pe propunerea unor modificări, prin recurs la argumente, în favoarea angajaților din acest sector.

 

            Documentul este o completare la memoriul inițial, acesta din urmă stând la baza principalelor modificări privind salarizarea în Sănătate, așa cum sunt prevăzute acestea în proiectul de act normativ. Memoriul de bază poate fi găsit aici: http://www.solidaritatea-sanitara.ro/Nr_B27_12_05_2016_MS_DC_Memoriu_Salarizare.pdf

 

Concluziile generale ale documentului, argumentate pe baza informațiilor privind situația concretă a salariaților, sunt structurate pe două direcții complementare:  

  1.  Măsurile de corecție a salariilor angajaților din sectorul public de sănătate trebuie să fie aplicabile în mod identic, pe baza acelorași reguli, atât personalului medical cât și personalului nemedical.
  2.  Proiectul de OUG trebuie corectat în acord cu ierarhia stabilită de legea 284/2010 prin intermediul claselor de salarizare, în sensul acordării nivelului maxim al salariului de bază pentru fiecare clasă de salarizare la fiecare funcție aflată în acea clasă de salarizare, orice diferențiere generând situații de discriminare salarială.

Aceste concluzii constituie principala categorie de solicitări ale Federației „Solidaritatea Sanitară” privind completarea actului normativ.

 

Erorile constatate, a căror corectare a fost cerută, sunt în special următoarele: salarii diferite pentru aceeași clasă de salarizare; salarii identice pentru clase de salarizare diferite; salarii mai mari pentru clase de salarizare mai mici și viceversa.

 

În privința corecțiilor structurale solicitate se remarcă în mod special două dintre ele:

Personalul nemedical (TESA) trebuie introdus în Anexa specifică Sănătății;

- Este necesară salarizarea diferențiată a personalului nemedical în funcție de tipul spitalului, pe cele două categorii generale de spitale: clinice și neclinice, aplicând argumentul prin analogie cu personalul medical.

 

Având în vedere faptul că aceste concluzii sunt argumentate în mod necesar și suficient în cadrul documentului, ele constituie solicitări legitime ale Federației „Solidaritatea Sanitară”, proiectul OUG privind corecțiile salariale trebuind modificat în mod corespunzător înainte de a fi promovat.

 

 

Biroul de presă

lauff lautf laurf