Imprimare

Comunicat de presa: Angajatii din Sanatate au nevoie de o corectie semnificativa a salariilor, nu de „un Hexi Pharma al salarizarii”

În condițiile în care sectorul public de sănătate este profund afectat de acțiunile nocive ale diferitelor grupuri de interese, ale căror urme încep să devină din ce în ce mai vizibile și pentru public, credem că trebuie evitat „un Hexi Pharma al salarizării”, în care intervențiile pe zona corecțiilor salariale să fie diluate până la a deveni nesemnificative.

În urma negocierilor purtate pe tema corecțiilor la legea salarizării, din cadrul grupului  de experți, Federația „Solidaritatea Sanitară” a transmis Ministerului Muncii și Primului Ministru, în calitate de ministru (interimar) al Sănătății, un document ce poziție, centrat pe forța argumentelor, ce sintetizează activitatea din această perioadă a experților noștri și poziția organizației.

Documentul, în care dovedim pe baze științifice necesitatea unei intervenții semnificative în corectarea salariilor din Sănătate și indicăm modelul cel mai apropiat de satisfacerea a cât mai multe interese, poate fi găsit aici.

                                                                                 

În acest moment considerăm că argumentele noastre ar trebui să fie suficiente, Guvernul evitând astfel să ne determine a le susține și în stradă!

Conform documentului cadru prezentat, principiile care trebuie să guverneze elaborarea actului normativ privind corecția salarizării, în privința angajaților din Sănătate, sunt următoarele:

 A.   Măsurile reparatorii (obligatorii)

 1.     Eliminarea discriminărilor salariale este condiția obligatorie pentru a putea demara o abordare corectă a corecțiilor salariale

Așa cum am demonstrat în cadrul secțiunii dedicată acestei probleme din memoriul înaintat, primul pas (obligatoriu) trebuie să-l constituie eliminarea discriminărilor/ilegalităților salariale. Ele implică și acordarea sporului de doctorat, acesta intrând în aceeași categorie.

 2.     Gărzile medicilor trebuie să fie incluse în măsurile de eliminare a discriminărilor/ilegalităților salariale

Analiza situației concrete a timpului de lucru în sectorul sanitar a indicat numeroasele probleme existente în cazul gărzilor efectuate de medici în unitățile publice de sănătate. Documentul în care demonstrăm situația juridică a gărzilor medicilor și drepturile legale ale acestora are caracter public, fiind totodată transmis anterior Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății.

 3.     De corecțiile salariale trebuie să beneficieze toate categoriile de salariați din Sănătate, inclusiv personalul nemedical

Excluderea personalului nemedical (denumiți generic TESA) din categoria salariaților care vor beneficia de corecțiile salariale este greșită: personalul nemedical trebuie să beneficieze de exact același timp de corecții ca personalul medical.

 4.     Raportarea sporurilor la salariile de bază constituie al doilea pas procedural al corecției

Din punctul nostru de vedere, care coincide cu cel legal, restaurarea legalității în salarizarea angajaților din sectorul bugetar impune reinstituirea expresă a dreptului salariaților la raportarea procentuală a sporurilor la salariul de bază. Am atașat memoriului înaintat studiul care demonstrează dreptul legal al salariaților la raportarea sporurilor la salariul de bază.

 

B.     Modelul de creștere salarială și de construcție a unui nou sistem de salarizare în Sănătate

 1.     Corecțiile salariale trebuie să fie aplicate tuturor claselor de salarizare din Sănătate

Algoritmul de corecție a salariilor, în sensul apropierii acestora de un model ierarhic coerent, trebuie aplicat tuturor claselor de salarizare din sectorul public de sănătate. Analizele prezentate în cadrul memoriului, în secțiunile specifice, indică existența unui grad accentuat de anomie în ceea ce ar trebui să fie sistemul salarizării din Sănătate, intervenția de tip prag, așa cum a fost propusă în cadrul negocierilor, sub aparența creșterii salariilor mici accentuând de fapt problemele.

2.     Corecțiile salariale trebuie să genereze un model unitar la nivelul tuturor salariaților din Sănătate

Pentru a asigura o creștere procentuală discret mai mare a salariilor de la baza piramidei, în acord cu strategia aprobată în C.N.T., poate fi luată în considerare aplicarea unui model de corecție cu procente descrescătoare (discret) proporțional cu creșterea în ierarhie, cu condiția însă ca această măsură să asigure apropierea în mod egal a salariaților de nivelul stabilit prin legea 284/2010, fiind admisă o variație de cel mult 10% (a modificărilor procentuale a coeficienților de salarizare) între categoriile salariale (față de cca. 47% cât este introdus prin modelul propus).

 3.     Principala variabilă trebuie s-o constituie corecție medie de la nivelul întregului sistem

Pe datele disponibile până în acest moment considerăm că media este situată la cca 80% (cu o abatere în plus de cca. 10% pentru salariații până în clasa 40).

 4.     Identificarea tuturor resurselor disponibile trebuie să preceadă stabilirea nivelului corecției

Acest tip de demers, solicitat de noi în mod expres în cadrul C.N.T., constituie o modificare a modului de abordare a problemei. Având în vedere specificul finanțării salariilor din sistemul public de sănătate, combinat cu impactul anticipat al intervențiilor pe zona eficientizării cheltuielilor publice de sănătate și cu introducerea Sănătății în sectoarele prioritate, estimăm că resursele disponibile/disponibilizate permit finanțarea modelului corecțiilor propuse de noi.

Federația „Solidaritatea Sanitară” susține toate măsurile Guvernului care maximizează intervențiile privind corecția și creșterea salariilor din Sănătate și sunt în acord cu solicitările noastre, fiind totodată pregătită să sancționeze o eventuală indiferență față de situația angajaților din sectorul sanitar cu proteste ce includ greva generală.

                                                                                                                     

 Biroul de presă

lauff lautf laurf