Galerie Foto

Imprimare

Negocierile pentru grila de salarizare a sistemului sanitar continuă

Negocierile pentru grila de salarizare a sistemului sanitar continuă

 

Constatând că doar o parte din propunerile de modificare a Legii unice de salarizare pe care le-am înaintat au fost acceptate şi că nivelul de salarizare a personalului din sectorul sanitar este în continuare scăzut, contrar celor afirmate de alţi parteneri de negociere, Comitetul Director al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” din România îşi manifestă în continuare nemulţumirea faţă de forma Legii unice de salarizare, luptând pentru remedierea situaţiei. În cadrul negocierilor cu Guvernul propunerile federaţiei de modificare a Legii unice de salarizare şi a grilei pentru personalul din sănătate au fost preluate şi sunt susţinute în continuare şi de C.N.S. „Cartel Alfa”.

Având în vedere că în sănătate înregistrăm, pentru anumite categorii de personal, cea mai mare durată de pregătire din întreg sistemul bugetar, şi ţinând cont de importanţa socială a muncii, solicităm ca vârful ierarhiei din sistem, medicul primar, trebuie să fie situat cel puţin la jumătatea grilei, deci să aibă cel puţin coeficientul 6, urmând grilei pentru personalul din sistem să fie rearanjată în mod corespunzător.

Faptul că nu reprezentăm nicio putere în stat nu trebuie să însemne că nu avem nicio importanţă în acest stat. Solicităm un tratament echitabil, de care până acum nu am avut parte.

Propunerile noastre punctuale, rămase în negociere, pot fi găsite mai jos

Imprimare

Legea unică de salarizare împarte sărăcia în mod inechitabil

Comunicat de presă:

Legea unică de salarizare împarte sărăcia în mod inechitabil

 

Comitetul Director al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” din România îşi exprimă nemulţumirea faţă de forma Legii unice de salarizare a bugetarilor la care a ajuns ieri Guvernul României în ceea ce priveşte salariaţii din sectorul sanitar.

După lungi discuţii grila de salarizare pentru personalul sanitar a rămas neschimbată, încercându-se doar cosmetizarea ei la vârf prin creşterea nesemnificativă a salariilor medicilor primari şi specialişti şi prin modificarea unor procente la alte categorii de personal. În final, constatăm că s-a modificat pe ici pe acolo fără să se schimbe nimic în ceea ce ne priveşte. În acest stadiu Ministerul Sănătăţii trebuie să-şi asume acest eşec, fiind unul din principalii responsabili pentru nivelul scăzut de salarizare a personalului din sistem.

Considerăm că forma Legii unice de salarizare arată modul în care societatea românească reuşeşte să-şi ierarhizeze valorile. Dacă la apogeul carierei sale un medic primar dintr-un spital de urgenţă nu reuşeşte să ajungă la jumătatea grilei de salarizare dintr-un stat înseamnă că acel stat nu este interesat de soarta sănătăţii.

            Sănătatea şi învăţământul rămân codaşele sistemului de salarizare în timp ce cei „mai egali” au fost înghesuiţi la vârful grilei. Singura reuşită majoră a acestor săptămâni de negocieri o reprezintă reducerea grilei la 12 trepte, fapt ce atenuează un pic din inechităţi prin faptul că va lua cândva de la cei care au primit mai mult.

            Ultimele noastre speranţe sunt legate de discuţiile de astăzi cu sindicatele şi de reacţia Parlamentului României în faţa asumării răspunderii pe seama acestei legi. Solicităm Guvernului să accepte propunerile înaintate pentru a remedia în ultima clipă câteva din inechităţile majore faţă de personalul medical şi de toţi salariaţii din sistemul sanitar. Chiar dacă, din grijă faţă de viaţa şi sănătate pacienţilor, n-am închis spitalele pentru a forţa mâna Guvernului să ne situeze la vârful ierarhiei, asta nu înseamnă că nu merităm să fim trataţi cu mai multă consideraţie şi să beneficiem de o meritată poziţionare la mijlocul acestei ierarhii. Sperăm ca Guvernul să nu ne lase drept ultimă soluţie ieşirea în stradă şi greva.

  

Preşedinte, 

Viorel ROTILĂ

 

 

 

Comunicat de presă:                                                                                                                                        25.08.2009

    Un NU hotărât modificării programului de lucru al medicilor

 

Modificarea programului de lucru al medicilor de la 7 la 8 ore pe zi, decisă în mod unilateral de Ministerul Sănătăţii, este ilegală, făcându-se cu încălcarea prevederilor Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară în vigoare (anexa nr. 4, pct. 3).

Comitetul Director al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” din România consideră că reducerea programului de lucru al medicilor este o decizie pripită, ce nu ţine cont de complexitatea profesiei de medic şi de actualul context economico-social. În analiza programului de lucru al unui doctor trebuie luate în considerare şi orele de contravizită care fac parte din activitatea curentă. În acelaşi timp, credem că trebuie socotite ca timp de lucru efectiv lucrat orele de gardă prestate, acestea conducând în fapt într-un număr mare de cazuri chiar la depăşirea timpului lunar legal de lucru, ceea ce are drept consecinţă o uzură accentuată a acestei categorii de personal.

Având în vedere că în lipsa acordului nostru se va ajunge la o serie întreagă de procese, în cadrul cărora instanţele au toate motivele pentru a da câştig de cauză medicilor, şi pentru a reintra în legalitate, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România a solicitat Ministerului Sănătăţii, prin intermediul CNS „SAN.ASIST”, întrunirea Comisiei paritare a Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară care să aibă ca principale puncte în dezbatere programul de lucru al medicilor şi grila de salarizare a personalului din sectorul sanitar.

Totodată, am adresat un apel la solidaritate tuturor federaţiilor din sistemul sanitar vizând întreprinderea unor acţiuni comune în interesul salariaţilor din sistemul sanitar, care să aibă drept obiective atât menţinerea programului de lucru al medicilor cât şi îmbunătăţirea grilei de salarizare pentru personalul din sistemul sanitar.

 

Preşedinte,

 

Viorel ROTILĂ

Sindicate afliliate FSSR


 
Sindicate afiliate:  


 
 

Tulcea Botosani Neamt Mures Cluj Bihor Timis Caras Severin Gorj Valcea Olt Arges Sibiu Dambovita Giurgiu Bucuresti Calarasi Prahova Constanta Galati Covasna

Flux SOLIDARITATEA