Imprimare

Comunicat de presa: Sustinem solutia salarizarii angajatilor din sanatate in functie de performanta

Apreciem în mod pozitiv declarațiile domnului ministrul Eugen Nicolăescu privind necesitatea introducerii salarizării în funcție de performanță în sistemul sanitar și scoaterea salariaților din spitalele care realizează venituri din contracte cu Casa din categoria bugetarilor, ele fiind coerente cu strategia și acțiunile Federației „Solidaritatea Sanitară” din România din ultimii 4 ani.

Străduința pentru creșterea importanței evaluării personalului este o constantă a activităților noastre din ultima perioadă. Încercarea de-a introduce o Procedură de evaluare a personalului ca anexă la contractele colective de muncă din ultimii ani constituie unul din exemplele unei acțiuni susținute în acest sens pe care organizația noastră a desfășurat-o.

Pentru succesul unei astfel de strategii este necesară o mai bună finanțare a sistemului sanitar. La nivelul actual de finanțare a unităților sanitare singura soluție posibilă de a crește salariul angajaților performanți la un nivel competitiv ar constitui-o, din păcate, numai scăderea salariilor majorității angajaților. Este evident că nu am putea fi de acord cu o astfel de soluție deoarece actualul nivel de salarizare este nesatisfăcător chiar și pentru cel mai scăzut grad de performanță.

Considerăm că salarizarea personalului medical trebuie să se facă pe două coordonate esențiale:

            - Asigurarea unui nivel de bază de salarizare, organizat pe trepte ierarhice în funcție de categoriile de personal, având caracter minim, deci valabil pentru toți salariații. În acest sens, nivelul actual de salarizare constituie baza de referință pentru acest an, el urmând să fie crescut progresiv în următorii ani.

            - Asigurarea cadrului legal pentru suplimentarea salariului de bază pentru salariații performanți, proporțional cu importanța activității desfășurate și nivelul reușitei profesionale. O astfel de acțiune este posibilă prin implementarea unui sistem de evaluare obiectiv care să permită salarizarea suplimentară, în funcție de performanțele concrete realizate. În acest sens, considerăm că Ministerul Sănătății ar trebui să demareze negocierea unui astfel de proiect cu partenerii sociali, procedurile de evaluare propuse de noi putând constitui un bun punct de pornire.

Totodată, credem că această modalitate de salarizare ar trebui să se aplice tuturor salariaților din sănătate, impulsionând astfel performanța în toate domeniile de activitate.

Susținem de asemenea ideea domnului ministru de a analiza efectele pe care le are descentralizarea unora din unitățile sanitare, în special în ceea ce privește spitalele județene și alte spitale care intră în categoria unităților sanitare strategice. Considerăm că aceste spitale ar trebui de urgență preluate în subordinea Ministerului Sănătății, prin intermediul lor reușindu-se constituirea unui grup strategic de unități sanitare capabil să contribuie în mod determinant la asigurarea serviciilor publice de asistență medicală.

 

                                                                                                                                       Președinte,

                                                                                                                                      Rotilă Viorel<script language="javascript" type="text/javascript">// <![CDATA[
    function goToPage(page) {
        window.location = page;
    }
    // ]]></script>
<p>
    <style scoped="scoped" type="text/css"><!--
        select {
        background: none repeat scroll 0 0 #007BF7;
        border-radius: 10px 10px 10px 10px;
        color: #F9F9F9;
        margin-right: 10px;
        text-shadow: none;
        }
        --></style>
</p>
<table border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="text-align: center;">
                <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; <br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">Sindicate afiliate:</span><span style="color: #1b85c8;"></span></span> <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #1b85c8;"></span></span></span></span></span></p>
                <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #1b85c8;">Federatia</span> <span style="color: #1b85c8;">"Solidaritatea Sanitara"</span> <span style="color: #1b85c8;">din&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Romania</span> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></span></span><a class="wf_file" href="images/promo.swf"><span class="wf_file_text"></span></a></span><span style="color: #1b85c8;"></span></span></p>
                <form name="form1">
                    <h3><select name="list1" id="list1" onchange="javascript:goToPage(options[selectedIndex].value)"> <option value="">Selecteaza Judet </option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/arges">Arges</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/bihor">Bihor</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/botosani">Botosani</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/bucuresti">Bucuresti</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/calarasi">Calarasi</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/caras-severin">Caras-Severin</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/cluj">Cluj</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/constanta">Constanta</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/covasna">Covasna</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/dambovita">Dimbovita</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/galati">Galati</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/gorj">Gorj</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/giurgiu">Giurgiu</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/mures">Mures</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/neamt">Neamt</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/olt">Olt</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/prahova">Prahova</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/sibiu">Sibiu</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/tulcea">Tulcea</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/timis">Timis</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/valcea">Valcea</option> <option value="http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/informatii/locuri-de-munca-santatate/job-uri-sanatate-vrancea">Vrancea</option></select></h3>
                </form></td>
            <td>
                <div class="abs">
                    <div style="display: block; background: url('http://www.solidaritatea-sanitara.ro/hartasa.png') repeat scroll 0% 0% transparent; position: relative; padding: 0px; width: 334px; height: 245px;" class="roMap"><canvas style="width: 334px; height: 245px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; padding: 0px; border: 0px none; opacity: 1;" height="245" width="334"></canvas><img usemap="#roNews" class="roMap maphilighted" alt="" src="http://www.solidaritatea-sanitara.ro/hartasa.png" style="opacity: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; padding: 0px; border: 0px none;" /></div>
                </div>
                <p>
                    <map name="roNews">
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/tulcea" alt="Tulcea" coords="
                        276,138,274,139,270,139,269,142,269,146,272,149,273,152,276,154,273,168,272,171,275,171,279,175,285,178,285,175,298,177,303,173,305,175,309,170,322,166,326,167,328,150,327,145,324,141,317,138,300,145,296,149,285,146,281,144" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/botosani" alt="Botosani" coords="198,14,201,17,206,20,208,24,213,29,215,31,216,38,219,43,220,37,226,38,230,38,231,40,235,35,238,37,239,34,244,34,239,30,239,24,237,20,234,13,228,4,221,0,220,2,216,2,212,5,209,5,204,14,199,13" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/neamt" alt="Neamt" coords="211,47,218,55,218,59,221,60,223,60,226,62,233,62,235,59,238,61,238,63,236,65,236,67,239,70,239,74,231,75,228,71,224,77,222,74,218,78,214,80,210,81,207,78,204,80,201,80,200,78,194,80,191,70,193,65,189,60,187,60,190,53,192,50,194,52,204,50,207,50,209,49" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/mures" alt="Mures" coords="  170,58,170,62,173,63,173,76,172,77,173,80,163,88,159,96,162,102,167,102,168,106,164,107,162,110,160,108,155,110,153,108,152,99,138,101,128,90,129,87,132,87,133,84,133,83,132,81,133,81,134,78,133,77,138,74,141,76,146,74,146,72,152,67,154,69,156,68,156,64,160,59" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/cluj" alt="Cluj" coords="  126,46,131,47,130,48,128,49,128,51,128,55,130,56,134,58,135,66,136,68,137,72,137,74,133,77,135,80,131,82,132,84,132,86,130,87,129,90,122,89,119,91,118,93,116,88,111,87,110,85,103,87,100,87,98,90,95,85,89,85,89,80,85,72,87,69,87,66,86,63,89,64,93,63,94,65,95,67,99,68,101,70,105,67,109,67,112,62,114,57,116,55,118,54,121,51,124,50,125,47" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/bihor" alt="Bihor" coords="       68,33,72,34,76,41,83,44,84,46,81,52,80,54,81,55,81,58,87,62,85,65,89,68,85,74,88,78,89,79,89,84,86,86,85,93,78,92,73,85,68,85,68,82,64,79,60,81,58,78,51,77,47,81,45,79,46,75,44,74,47,70,50,66,50,62,50,60,56,51,59,45,62,43,61,37,66,34" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/timis" alt="Timis" coords="      18,103,26,108,29,107,31,111,33,110,35,110,38,110,41,109,43,108,50,115,52,113,54,114,62,112,70,116,74,113,75,117,78,121,78,124,76,128,72,128,69,131,65,131,63,132,63,134,61,135,58,133,55,134,51,133,50,132,43,135,41,140,44,144,43,151,41,151,34,148,26,144,21,139,18,134,19,127,18,122,15,122,11,116,5,112,2,105,6,105,7,106,11,103,15,106,17,105" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/caras-severin" alt="Caras Severin" coords="           76,127,78,131,83,135,85,141,83,143,84,148,80,154,81,157,73,173,68,170,64,179,64,181,61,181,58,179,50,177,46,175,46,172,40,171,38,167,46,165,43,163,39,161,39,158,43,156,43,151,45,146,42,139,43,135,50,131,55,133,59,132,62,136,63,134,65,131,68,130,70,132,72,128" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/gorj" alt="Gorj" coords="          110,183,113,181,118,181,119,177,121,176,121,162,124,158,123,150,124,146,108,146,105,147,85,148,80,154,82,156,85,157,90,161,91,169,96,177,104,178,105,179" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/valcea" alt="Valcea" coords="                127,185,125,181,123,180,121,176,122,161,124,159,123,155,123,147,123,146,116,145,116,138,124,136,131,136,135,136,143,133,147,134,147,140,145,151,147,155,146,163,145,170,143,168,141,169,139,176,140,183,138,183,134,185,131,187" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/olt" alt="Olt" coords="    131,187,126,185,124,189,128,193,131,194,134,200,136,201,137,205,138,208,135,210,138,212,132,227,138,227,147,223,153,226,155,222,151,215,150,212,159,207,157,205,158,194,157,192,155,176,151,175,148,169,145,171,143,168,140,170,139,175,140,181,140,184,138,183,134,184" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/arges" alt="Arges" coords="               148,134,148,139,147,143,146,152,148,157,145,171,148,169,149,173,152,176,155,175,155,190,158,193,164,192,170,190,172,191,173,190,173,184,171,181,171,171,169,165,171,163,169,157,169,153,171,154,172,155,175,144,174,141,170,135,167,134,161,134,157,133,151,133" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/sibiu" alt="Sibiu" coords="   
                        138,101,136,105,133,107,130,112,127,110,124,112,124,115,120,122,118,122,116,127,116,130,120,138,124,136,137,137,148,132,154,133,152,124,156,120,156,117,162,110,160,108,152,109,152,100" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/dambovita" alt="Dambovita" coords="  
                        175,143,172,154,170,152,169,156,171,162,169,165,171,176,170,179,172,183,175,185,173,191,173,192,175,192,178,186,181,188,183,185,196,186,199,182,198,176,194,171,192,171,192,167,188,164,187,159,182,154,182,149,179,145,180,140" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/giurgiu" alt="Giurgiu" coords="
                        188,198,188,201,187,204,189,207,185,210,186,216,189,226,196,221,199,217,203,215,204,212,212,209,214,205,213,202,210,199,208,197,205,201,198,196,194,192,196,189,196,186,193,185,183,186,180,189,180,194,182,197" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/bucuresti" alt="Bucuresti" coords="
                        198,175,199,182,197,186,196,190,195,192,198,196,203,200,205,201,209,198,209,195,215,191,212,188,212,177,209,174" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/calarasi" alt="Calarasi" coords="
                        209,197,214,204,214,208,225,206,231,204,245,205,252,205,255,202,260,200,269,198,270,193,266,191,264,194,258,189,255,189,253,188,248,187,235,187,230,185,224,183,223,184,221,186,216,183,213,186,212,185,215,191,210,194" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/prahova" alt="Prahova" coords="
                        181,140,185,138,193,140,195,141,195,137,200,137,204,140,206,146,206,150,212,154,215,158,220,165,217,168,220,170,211,173,208,174,197,176,194,171,192,171,192,167,188,164,187,161,182,152,182,149,180,146" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/constanta" alt="Constanta" coords="
                        266,173,266,175,271,180,272,187,273,189,267,199,264,198,259,201,253,202,250,204,245,205,247,208,257,209,260,213,266,211,270,217,277,222,290,222,292,220,293,210,295,203,292,195,294,192,300,186,305,175,303,174,298,177,284,175,285,178,276,172,275,171,272,170,270,173" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/galati" alt="Galati" coords="
                        270,106,265,106,262,105,261,107,257,106,254,106,254,111,252,112,249,107,247,107,240,110,241,118,246,127,251,132,252,138,256,138,259,138,263,141,269,141,272,139,274,140,276,138,271,132,272,130,273,127,270,120,271,117,268,109" shape="poly" />
                        <area href="index.php/prima-pagina/sedii-regionale/category/covasna" alt="Covasna" coords="    
                        179,109,187,99,193,105,193,107,198,106,203,105,208,101,213,109,214,111,211,115,212,124,208,133,206,131,202,136,198,129,189,124,186,125,183,117,183,112,180,110" shape="poly" />
                        
                    </map>
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

lauff lautf laurf