Imprimare

Buletin informativ: Proiectul pilot reprezinta de fapt noua lege a salarizarii

fssrv3

 

Buletin informativ:

 

"Solidaritatea Sanitara" - Poziția actuală a federației în urma negocierilor în cadrul grupului de lucru pe tema Proiectului pilot privind salarizarea

 

 Proiectul pilot reprezinta de fapt noua lege a salarizarii

“Proiectul pilot este, așa cum îi spune și numele, o încercare de salarizare diferențiată a sectorului sanitar față de alte sectoare. Motiv pentru care el este în fapt o încercare de construcție a unei noi legi a salarizării și trebuie tratat ca atare. Noi l-am tratat ca o nouă lege a salarizării, fapt care explică poziția noastră.” Viorel Rotilă

Legea salarizării trebuie să fie aplicabilă tuturor categoriilor de salariați din sectorul sanitar.

Proiectul pilot, respectiv noua lege de salarizare din sănătate, trebuie să se aplice pentru toate categoriile de salariați din sistemul sanitar. Un argument în plus pentru această includere îl reprezintă, dincolo de o problemă evidentă de discriminare, și excluderea iminentă a unităților sanitare publice din sfera unităților bugetare. În acest sens, ni s-a semnalat în mod repetat că există un grup de lucru care se ocupă de această temă. Or, în situația (de dorit) în care demersurile noastre comune vor avea rezultatul scontat iar noi nu abordăm toate categoriile de personal din sănătate riscăm două efecte adverse:

 1. Riscăm să avem unități sanitare nebugetare cu salariați bugetari. Evident, aceasta este o contradicție în termeni.
 2. Datorită efectului anterior amintit vom bloca tocmai transformarea acestor unități sanitare în unități nebugetare, adică riscăm să împiedicăm unul din demersurile esențiale pentru reforma sanitară: autonomia bugetară a spitalelor.

Împărțirea personalului din sistemul sanitar în două categorii din punctul de vedere al salarizării riscă un efect negativ cu un impact deosebit de mare asupra bunei desfășurări a activității în acest sector. În acest sens trebuie reținute cel puțin următoarele scenarii:

 1. Tratamentul diferențiat va conduce la o salarizare net avantajoasă medicilor și asistenților medicali (este doar o ipoteză de lucru, deoarece până la acest moment nu am putut constata posibile efecte în această direcție ale acestui proiect de lege). Consecința imediată o va constitui accentuarea demotivării existente în cadrul restului personalului, o mare parte fiind deja „uitat” din punctul de vedere al salarizării. Impactul asupra eficienței unităților sanitare este evident în acest caz. Mai mult decât atât, deoarece împărțirea în categorii este una adhoc, fără să respecte criterii logice sau funcționale de împărțire (spre exemplu, personalul auxiliar sanitar poate fi considerat participant la actul medical), impactul negativ va fi cu atât mai mare.
 2. Datorită impactului estimat legii nr. 284/2010 (luăm în considerarea aplicarea acesteia de la 1 ianuarie 2014 raportat la o valoarea a punctului de referință de minim 800 RON), în eventualitatea în care nu reușim stabilirea unor „salarii minime în sănătate” echivalente, putem ajunge la situația în care salariații excluși din proiectul noii legi să aibă salariile mai mari decât medicii și asistenții medicali, variantă de asemenea de neacceptat datorită impactului negativ.

Baza de pornire pentru noile salarii o va constitui cel puțin nivelul actual de salarizare.

Necesitatea existenței unor „salarii minime în sectorul sanitar” ca punct de pornire în cadrul noii construcții. Acestea devin baza de pornire pentru noul sistem de ierarhizare a salariilor din sănătate.

În cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu ministerul am solicitat să eliminăm posibilitatea ca limitele în care să evolueze noul sistem de salarizare să înceapă de la -30% (adică să nu existe posibilitatea inclusiv a unor scăderi salariale în urma evaluării). Deci baza de pornire o va constitui cel puțin nivelul actual de salarizare.

În ceea ce privește nivelul actual de salarizare ”Solidaritatea Sanitară” a sesizat faptul că acesta trebuie să ia în considerare categoriile și treptele actuale de salarizare și nu salariile individuale pe care le are fiecare salariat la acest moment. Motivul îl constituie faptul că la ora actuală avem mari distorsiuni în ceea ce privește salariile diferiților angajați, efect al ultimilor 4 ani de „tulburări legislative”, care au condus la situații aberante, de genul salariații noi angajați au salarii mai mari decât mulți salariații cu vechime în condițiile aceluiași nivel de pregătire și acelorași condiții de lucru. O nouă lege a salarizării trebuie să rezolve în mod obligatoriu și aceste nedreptăți, ca multe altele de altfel. În concluzie, am ajuns cu negocierea la punctul în care am constatat că „salariul minim din sănătate” (sau salariul de bază) trebuie să-l constituie cel puțin nivelul actual de salarizare cu toate sporurile incluse, lui urmând să i se adauge partea variabilă rezultată în urma evaluării performanțelor profesionale, ce poate conduce la o creștere salarială de până la 100%.

În ceea ce privește „salariile minime din sănătate” în dezbateri am constatat că trebuie să luăm în considerare un alt punct de reper decât nivelul actual de salarizare, mai avantajos pentru salariați, și anume nivelul salariului de baza stabilit de Legea 284 pentru toate categoriile de personal, raportat la o valoare a punctului de referință a coeficientului de salarizare 1.00 de 800 RON. Altfel spus, „salariile minime din sănătate” trebuie să fie constituite din două componente: echivalentul aplicării coeficienților de salarizare stabiliți în Legea 284 (pentru o valoare a punctului de referință de minim 800 RON) la care se adaugă toate sporurile existente la ora actuală.

Ținând cont de faptul că suntem în domeniul legislației muncii, trebuie să luăm în considerare drepturile mai favorabile salariaților.

Având în vedere faptul că facem referire la Legea 284/2010 dorim să nu se înțeleagă că am dori ca salariații din sectorul sanitar să rămână bugetari, solicitările noastre vizând doar preluarea acelor grile de salarizare ca punct de referință. Din acest punct de vedere nu numai că suntem de acord cu propunerea Ministerului Sănătății de a scoate medicii și asistenții din categoria bugetarilor, ci solicităm ca toți salariații din sănătate să iasă din categoria bugetarilor.

Trebuie să reținem că deși se vorbește de aplicarea unei noi legi a salarizării de 4 ani de zile (spre exemplu, legea 284 datează din 2010) în tot acest interval de timp salarizarea în sistemul sanitar s-a făcut după prevederile OUG 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005.

Legea de salarizare trebuie să rezolve și toate disfuncționalitățile create în ultimii ani.

”Solidaritatea Sanitară” a identificat două soluții posibile în acest sens:

 1. Principala noastră solicitare vizează stabilirea salariilor de bază raportat la grila de salarizare din legea 284/2010  la o valoare a punctului de referință de minim 800 RON, „salariile minime pe sănătate” urmând a fi construite pe acest salariu de bază la care se adaugă toate sporurile prevăzute în Regulament la ora actuală. Această variantă rezolvă și problema distorsiunilor salariale existente în sistem.
 2. În situația în care se renunță la aplicarea legii 284/2010 la nivelul întregii țări sau valoarea punctului de referință este sub 800 Ron, va trebui să luăm în considerare nivelul actual de salarizare pe categorii și trepte profesionale, și nu raportat la salariile individuale.

Salarizarea în funcție de performanță trebuie să se facă pe două repere fundamentale

I. Nivelul minim al salariilor („salariile minime din sănătate) - salariul de bază cu toate sporurile incluse - are caracter minim;

II. La nivelul minim de salarizare se adaugă surplusul rezultat în urma evaluării, ce poate să conducă la un maxim de salarizare suplimentar cu peste 100%.

Salarizarea în funcție de performanță trebuie să se facă în baza unui sistem obiectiv de evaluare

Sistemul de evaluare propus de ”Solidaritatea Sanitară” pornește de la ideea că trebuie îndeplinite cel puțin următoarele condiții:

 1. Să aibă la bază criterii clare și relevante, diferențiate pentru fiecare categorie profesională din sistemul sanitar
 2. Să includă o procedură de evaluare cu un grad ridicat de obiectivitate. În acest sens, rămânem la propunerea noastră inițială care vizează construirea evaluării pe cel puțin trei poli independenți, rezultatul evaluării constituindu-l media evaluărilor fiecăruia dintre aceștia. Polii de evaluare luați în considerare până la acest moment sunt următorii:
  • Șeful ierarhic, specific fiecărei categorii profesionale
  • Serviciul de Resurse umane (împreună cu organismele profesionale - acolo unde este cazul)
  • Evaluarea din partea colegilor - selectați aleatoriu.

”Solidaritatea Sanitară” apreciază că reforma finanțării sistemului sanitar este absolut necesară pentru a putea aplica un nou sistem de salarizare, odată cu introducerea noilor proiecte legislative referitoare la salarizare trebuind să regândim întregul sistem. Fără suplimentarea fondurilor nu putem discuta de majorări salariale, indiferent că acestea au la bază performanța sau orice altă formă de motivare a personalului.

 

Biroul de presă

 

lauff lautf laurf