Imprimare

Comunicare: Stadiu negocieri/dezbateri pe marginea noii legi a salarizarii din sectorul sanitar

Comunicare: Stadiu negocieri/dezbateri  pe marginea noii legi a salarizarii din sectorul sanitar

 

 

Având în vedere negocierile pe marginea noii legi a salarizării pentru sectorul sanitar, la care participăm încă de la debutul acestora, vă comunicăm stadiul la care s-a ajuns în cadrul ședinței grupului de lucru din data de 15.07.2013 (desfășurată la Institutul de Sănătate Publică), grup de lucru organizat la nivelul Ministerului Sănătății pentru elaborarea proiectului pilot privind salarizarea în funcție de performanta.

Rămânând fidelă principiilor sale, Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România a susținut, în cadrul acestei întâlniri, respectarea a patru direcții principale în elaborarea actului normativ:

 

1. Proiectul pilot, respectiv noua lege de salarizare din sănătate, trebuie să se aplice pentru toate categoriile de salariați din sistemul sanitar. Un argument în plus pentru această includere îl reprezintă, dincolo de o problemă evidentă de discriminare, și excluderea iminentă a unităților sanitare publice din sfera unităților bugetare. Așadar, personalul din unitățile sanitare publice va deveni non-bugetar, ceea ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, că trebuie ca acesta să se regăsească în același act normativ din perspectiva salarizării. Acest punct a rămas în divergență, reprezentanții Ministerului Sănătății urmând să se prezinte la următoarea întâlnire cu poziția lor în acest sens, după efectuarea unor simulări privind impactul unei astfel de măsuri.

 

2. Nivelul de pornire al discuțiilor/negocierilor trebuie să-l reprezinte cel puțin salariul actual corespunzător categoriei și treptei profesionale, respectiv salariul calculat la nivelul pe care actele normative în vigoare îl impun și nu la nivelul salariului actual al fiecăruia dintre angajați. O astfel de măsură ar elimina o bună parte din nedreptățile ivite în sistemul de salarizare în ultima perioadă. În măsura în care Guvernul ia în considerare aplicarea Legii nr. 284/2010 de la 1 ianuarie 2014 iar valoarea punctului de referință este de minim 800 RON (raportat la salariul minim actual) nivelul de pornire a negocierilor („salariile minime din sănătate”) trebuie să-l constituie salariile care rezultă din aplicarea valorii punctului de referință la coeficienții prevăzuți în grila de salarizare specifică sectorului sanitar din Legea nr. 284/2010. Asta nu înseamnă menținerea noastră în categoria bugetarilor, ci doar schimbarea referinței în stabilirea „salariilor minime din sănătate”.

 

3. Stabilirea unui sistem obiectiv de evaluare a personalului, bazat pe două componente:

- criterii de evaluare specifice fiecărei categorii profesionale, adoptate de comun acord de membrii grupului de lucru;

- metodologie obiectivă de evaluare: nota finală este media a trei evaluări independente efectuate de:

 

- seful ierarhic

- Biroul/compartimentul resurse umane împreună cu organismele profesionale

- evaluare colegială - în baza unor criterii clar definite care să nu lase loc de interpretare. Acest sistem de evaluare, acceptat de membrii grupului de lucru, este propus și susținut de noi de peste 3 ani de zile.

 

4. Reforma finanțării sistemului sanitar este necesară pentru a putea aplica un nou sistem de salarizare, odată cu introducerea noilor proiecte legislative referitoare la salarizare trebuind să regândim întregul sistem. Fără suplimentarea fondurilor nu putem discuta de majorări salariale, indiferent că acestea au la bază performanța sau orice altă formă de motivare a personalului.

Ministerul Sănătății, reprezentat prin dl. secretar de stat dr. Adrian Pana, a insistat asupra faptului că deocamdată discutăm despre un proiect pilot ce se va aplica pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 01 ianuarie 2014, și că în funcție de rezultatele acestui proiect pilot vom putea discuta dacă introducem sau nu acest sistem de salarizare. Noi am subliniat faptul că este vorba în fapt tocmai de o nouă lege a salarizării în sănătate, proiectul pilot reprezentând de fapt principiile acestui nou sistem de salarizare. Dezbaterile/negocierile continuă cu ocazia următoarei întâlniri.

 

Având în vedere faptul că acest proiect de lege este de importanță vitală pentru soarta salariaților din sănătate vă rugăm să ne fiți în continuare aproape și să participați mai departe cu sugestii și soluții transmise comisiei de negocieri, astfel încât aceasta să reflecte cât mai adecvat punctele dvs. de vedere. Vă anunțăm de asemenea că va continua și procedura de dezbatere on-line a problemelor, la care vă invităm să participați. De asemenea, vă comunicăm faptul că am demarat deja în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” o procedură de cercetare calitativă pe această temă, bazată în primul rând pe cercetări de tip focus-grup, prima cercetare desfășurându-se deja astăzi la București.

 

Informații detaliate privind activitatea Federației „Solidaritatea Sanitară” din România pe tema acestui proiect de lege, propunerile depuse atât în format scris cât și în cadrul dezbaterilor, le aveți în buletinele informative anterioare și în documentele care v-au fost transmise, urmând în continuare a vă ține la curent în timp real asupra evoluției dezbaterilor/negocierilor.

                                                                                                           Președinte,

                                                                                                           Rotilă Viorel

lauff lautf laurf