Imprimare

Comunicat de presa: Sustinem Campania pentru cresterea nivelului de finantare a sistemului sanitar si eficientizarea modului de cheltuire a banilor colectati

În condițiile în care atât binele pacienților cât și salarizarea adecvată a angajaților din sănătate depind de nivelul de finanțare al sistemului, ne pronunțăm deschis în favoarea unei cât mai bune finanțări a sistemului sanitar, aceasta fiind măsura prioritară ce trebuie luată în interesul unei mai bune funcționări. În acest sens, chemăm pe toți cei interesați să susțină Campania pentru creșterea nivelului de finanțare a sistemului sanitar și eficientizarea modului de cheltuire a banilor colectați, ca măsuri esențiale ce trebuie adoptate prin noua lege a sănătății.

Campania are ca obiectiv atât identificarea și introducerea unor noi surse de venit la bugetul Casei de Asigurări Sociale de Sănătate cât și eficientizarea surselor existente, respectiv creșterea nivelului de colectare și alocarea conformă colectării. Suspiciunile care planează, chiar și la nivel oficial, asupra modului în care Ministerul de Finanțe și ANAF colectează și repartizează banii colectați de la cetățeni cu titlul de contribuții la sănătate justifică fie crearea unui mecanism separat de colectare a banilor pentru sănătate, aflat sub controlul Casei, fie introducerea unui mecanism de control al modului în care aceste instituții colectează și distribuie acești bani.

Pentru garantarea managementului corect al resurselor financiare este necesar de asemenea controlul administrării banilor colectați de către partenerii sociali și organizațiile reprezentative ale pacienților, Casa fiind indicat a fi condusă de un Consiliu de administrație care să garanteze reprezentarea tuturor actorilor relevanți, proporțional cu contribuția lor la finanțarea Fondului.

Apreciem discursul onest al noului ministru al sănătății, domnul Vasile Cepoi, în ceea ce privește finanțarea sistemului de sănătate și susținem toate măsurile intenționate, anunțate public, de transparentizare a colectării banilor pentru sănătate și de responsabilizare a statului sau a altor fonduri pentru plata contribuției la sănătate în cazul tuturor scutirile de la plată introduse. De asemenea, susținem condiționat măsurile de eficientizare a modului de alocare a banilor din fondul de sănătate reducerea ponderii cheltuielilor cu contribuții mici la starea de sănătate a pacienților constituind o astfel de măsură, respectiv un criteriu de excludere a unor servicii medicale din pachetul de bază.

Renunțarea la introducerea în pachetul de bază a medicamentelor ieftine și a procedurilor medicale foarte simple este în principiu o soluție bună, dacă punem în contrapartidă serviciile medicale esențiale care ar putea fi acordate datorită economiilor făcute. Însă aplicarea acestui principiu trebuie să ia în considerare impactul financiar asupra asiguraților în funcție de frecvența utilizării sau apariției lor, precum și contribuția la starea de sănătate a pacientului. Altfel spus, dorim ca aplicare acestei măsuri să beneficieze de o analiză de impact și un studiu pilot, prealabile stabilirii la nivel național a excluderilor. Suplimentar, pentru asigurările complementare considerăm că este necesară crearea unui cadru legal și a unui mecanism de supraveghere eficiente, care să garanteze cetățeanului că se poate asigura privat pentru toate serviciile medicale excluse din pachetul de bază de servicii medicale, la prețuri acceptabile. În acest sens, trebuie luată în considerare introducerea unui mecanism suplimentar de verificare a asiguratorilor și crearea unui departament de specialitate în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Președinte,

Rotilă Viorel

lauff lautf laurf