Imprimare

Soluţia pentru reclădirea încrederii în democrație: societatea civilă să fie reprezentată în Parlament

Comunicat de presă


Soluţia pentru reclădirea încrederii în democrație: societatea civilă să fie reprezentată în Parlament


    În aceste momente tensionate, considerăm că reforma statului a început, primul pas constituindu-l ieșirea oamenilor în stradă și refuzul ca protestul lor să fie confiscat de partidele politice. După ce atâția ani Președintele țării a vehiculat în discursurile publice ideea reformei statului, considerăm că a venit timpul să sprijine aplicarea ei conform cerințelor și intereselor societății civile. Reforma clasei politice poate fi făcută prin îmbunătățirea reprezentării cetățenilor și introducerea în organul legislativ a unor mecanisme ce garantează reprezentarea directă și continuă a majorității cetățenilor.


    Neîncrederea tot mai vizibilă a cetățenilor în clasa politică nu poate avea ca efect dispariția politicului, ci reforma instituțiilor politice în sensul întăririi controlului societății civile asupra lor. În acest sens, considerăm că este oportună modificarea structurii Parlamentului prin introducerea reprezentanților societății civile ca parlamentari alături de cei aleși din rândurile partidelor politice. Credem că optim ar fi ca 20% dintre parlamentari să fie aleși din rândul societății civile, la propunerea organizațiilor. Precizăm că reprezentanții societății civile ar trebui să fie aleși în mod liber  de cei pe care-i reprezintă și nu desemnați de către organizații, pentru a respecta principiul simetriei în construcția Parlamentului.


   Cei 20% din parlamentarii aleși din rândul societății civile trebuie să reprezinte ONG-urile, sindicatele, patronatul, organismele profesionale și alte structuri organizate ale societății civile.


  O astfel de reașezare a structurilor parlamentare ar pondera atât influența pe care o exercită doar o parte a cetățenilor, respectiv cei cu bani, cât și rolul nefiresc pe care-l joacă unele din partidele minorităților în structurarea puterii politice.


  Reprezentanții societății civile ar putea constitui o garanție suplimentară pentru cetățeni că interesele lor legitime sunt reprezentate dincolo de interesele partinice, transformând Parlamentul într-un adevărat for de dezbatere și soluționare echitabilă a problemelor cetățenilor și reclădind încrederea în democrație.


  Această soluție poate conduce la depășirea crizei de reprezentare prin care trece România, acordând românilor o garanție suplimentară că puterea aparține poporului.


  Precizăm că ideea nu este determinată de dorința de putere a organizațiilor societății civile, ci de lipsa de soluții viabile ce caracterizează societatea noastră în acest moment.


  Solicităm membrilor Parlamentului și tuturor partidelor politice să pună în dezbatere publică această idee, ca parte a strategiei de reformă a instituțiilor statului, inițiind totodată procedurile legale de modificare a Constituției și legislației subsecvente!


  Cerem domnului Președinte Traian Băsescu să-și dovedească interesul pentru reforma statului și a clasei politice prin susținerea acestei inițiative, aceasta fiind ocazia reclădirii încrederii societății civile în instituția Președintelui!

 

 


                                                                                                                                          Președinte,
                                                                                                                                          Rotilă Viorel

lauff lautf laurf