Imprimare

Comunicat de presa: Dezbaterea pe Legea sanatatii nu trebuie perturbata de demonstratii de forta

Având în vedere diferitele luări de poziție privitoare la proiectul legii sănătății considerăm că dezbaterea pe legea sănătății nu trebuie perturbată de demonstrații de forță, atât din partea puterii cât și din partea opoziției (indiferent prin intermediul cui acționează), abordarea onestă a situației sistemului și apelul la argumente fiind mult mai indicate pentru a găsi cele mai bune soluții în interesul majorității acetățenilor.

Ținând cont de implicarea noastră pe tot parcursul negocierilor putem spune că proiectul Legii sănătății a fost și este în dezbatere publică, toate organizațiile având posibilitatea să-și exprime punctul de vedere, chiar dacă nu toate punctele de vedere exprimate de părți, inclusiv de noi, se regăsesc în forma actuală a proiectului. Dacă prin dezbatere înțelegem impunerea unui punct de vedere fără argumente, doar pe baza forței sau amenințării cu forța, atunci vom asista iarăși la o lege care nu este produsul inteligenței, ci al mușchilor sociali și politici. La consultările pe tema noului proiect de Lege s-a constatat într-adevăr o asimetrie, însă mai curând în ceea ce privește punctele de vedere ale diferitelor organizații care aveau ca sarcină reprezentarea intereselor propriilor membri, multe din ele „uitând” să transmită observații sau transmițând observații sumare.

Fidelă strategiei sale de implicare activă în elaborarea proiectului noii Legi a sănătății, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a participat la toate consultările organizate de Ministerului Sănătății, suplimentar organizând și propriile dezbateri pe tema acestei legi (a se vedea, spre exemplu, http://www.solidaritatea-sanitara.ro/index.php/informatii/evenimente/dezbatere-legea-sanatatii și http://www.cercetare-sociala.ro/noua-lege-a-sanataii-dezbatere-publica/).

În acest sens vineri, 20.04.2012, reprezentantul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România a participat la lucrările Consiliului Consultativ desfășurate pe tema primelor două capitole din proiectul Legii sănătății, respectiv capitolul privitor la spitale și cel privitor la asigurări, unde a susținut punctele de vedere ale organizației (expuse în materialele atașate).

Așa cum am susținut la toate dezbaterile pe legea sănătății, inclusiv la întrunirea Consiliului Consultativ, considerăm în continuare că principala problemă pe care ar trebui s-o rezolve legea sănătății o constituie finanțarea sistemului și nu asigurarea unor aspecte sociale care intră în responsabilitatea altor instituții ale statului. În acest sens, raportat la forma proiectului de lege la care s-a ajuns până în acest moment putem spune că sunt intenționate îmbunătățiri semnificative, ce ar putea fi materializate prin aplicarea principiului pentru fiecare asigurat cineva trebuie să plătească (care se regăsește în proiect), situație în care statul sau alte instituții/organizații ar trebui să plătească pentru cei pe care-i dorește scutiți de la plata contribuției la bugetul sănătății. Considerăm în același timp că măsura este departe de a fi suficientă, fiind necesare eforturi de mobilizare a unor sume suplimentare. În acest sens, insistăm pe întoarcerea la varianta anterioară de contribuții, respectiv 14%, repartizați în mod egal între angajat și angajator, aceasta fiind una din principalele surse de creștere a veniturilor la bugetul sănătății. Abia după identificarea măsurilor de creștere a bugetului CNAS trebuie gândită măsura scoaterii unor servicii din pachetul de bază.

Raportat la perspectiva socială pe care o astfel de lege ar trebui s-o asume, considerăm că în forma sa actuală proiectul de lege păcătuiește mai curând printr-un exces de servicii sociale, pachetul de servicii de sănătate sociale (PSSS) punând asistații sociali într-o poziție mult mai avantajoasă decât salariații plătitori în mod curent la bugetul sănătății. Evident, categoriile defavorizate trebuie sprijinite, însă acesta este sarcina statului care trebuie să plătească la bugetul sănătății pentru toți cei ce nu se pot ajuta singuri, obligația de plată fiind universală, scuturile de la plată trebuind compensate din alte fonduri. Protecția socială asigurată prin intermediul Legii sănătății a însemnat până acum mai puține servicii pentru cei care plătesc la bugetul sănătății și mai puțini bani pentru salariații din sănătate.

Nu putem spune că suntem mulțumiți de toate rezultatele dezbaterilor pe această temă, câteva din punctele noastre de vede nefiind (încă, sperăm) acceptate. Însă faptul că putem discuta la nivel de Minister și cu toți actorii relevanți, de cca. 4 luni de zile, în mod deschis despre problemele sistemului, asumând în aceste dezbateri cele mai multe din problemele sistemului și încercând soluții pentru remedierea lor, constituie un câștig semnificativ pentru sănătatea românilor, generând bazele unei reale schimbări în interesul cetățenilor și al salariaților (cele două fiind în bună măsură identice). În acest adresăm un îndemn tuturor celor interesați de impunerea unor modificări la legea sănătății, factori politici sau actori sociali: înapoi la argument.

Atașăm prezentului comunicat poziția Federației „Solidaritatea Sanitară” din România față de actuala formă a proiectului de lege, transmise Ministerului Sănătății și susținute la ultima întrunire a Consiliului Consultativ.

 

   Președinte,

   Rotilă Viorel

lauff lautf laurf