Imprimare

Comunicat de presa: Proiectul legii salarizarii din sanatate a esuat, deschizand calea protestelor

fssrv3

 

 

Comunicat de presă:

 

 Proiectul legii salarizării din sănătate a eșuat, deschizând calea protestelor

 

Analizând proiectul de lege postat pe site-ul Ministerului Sănătății, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România constată că transformare a ceea ce părea a fiproiectul unei legi de salarizare în sănătateîntr-un proiect ce vizează doar creșterea veniturilor medicilor prin activitatea desfășurată în mediul privatconstituie un eșec strategic al Ministerului Sănătății.

 

Forma proiectului de lege supusă dezbaterii publice nu ține cont de poziția părților din cadrul grupului de lucru, încălcând în mod flagrant interesele salariaților. Faptul că mare parte dinpunctele noastre de vedereșiargumentelepe care le-am adus în cadrul activității de elaborare a acestui proiect de lege nu se regăsesc în forma supusă dezbaterii publice indică renunțarea la dialogul social din partea Ministerului Sănătății.

 

Proiectul de lege este doar rezultatul deciziei Ministerului, fără a ține cont de solicitările esențiale înaintate de partenerii de dialog. În aceste condiții, acțiunile de protest tind să constituie ultima soluție, în speranța că ele vor reuși să convingă acolo unde studiile și argumentele prezentate au eșuat.

 

Principalele deficiențe ale acestui proiect sunt reprezentate de faptul că salarizarea suplimentară în funcție de evaluarea performanțelor a fost eliminatăde factoși proiectul nu se aplică tuturor categoriilor de personal, așa cum am solicitat în mod imperativ.

 

Proiectul de lege este incoerent în ceea ce privește finanțarea creșterii salariilor în funcție de performanță: deși amintește de evaluarea medicilor și salarizarea în funcție de performanță, singurele venituri suplimentare certe sunt cele obținute din activitatea privată (care oricum ar putea fi obținute în cadrul unui cabinet privat). Proiectul de lege păcătuiește și prin neadaptarea lui la cadrul legal existent în ceea ce privește legislația muncii, accentuând natura ilegală a cadrului de desfășurare a activității medicilor din România.

 

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România NU sprijină proiectul de lege în forma actuală deoarece el este departe de realitățile sistemului sanitar. Dacă fazele dezbaterilor publice nu vor aduce modificările necesare, acest proiect de lege constituie un puternic motiv de proteste în sistemul sanitar.                                                                                                                                          Biroul de presă

lauff lautf laurf