Imprimare

Comunicat de presa: Ministerul Sanatatii intentioneaza sa desfiinteze asigurarile sociale de sanatate

 

Lansarea dezbaterilor pe tema pachetului de bază, respectiv a proiectului Ministerului Sănătății în acest domeniu, ce a avut loc în data de 01.X.2013, ascunde de fapt desființarea acestuia. Analizând intențiile exprimate în discursul oficial al Ministrului Sănătății constatăm că cetățenii asigurați vor avea dreptul de facto doar al un pachet minim de servicii de sănătate, asemenea cetățenilor neasigurați, denumit în mod eronat pachet de bază.

 

Eroarea fundamentală o constituie transformarea pachetului minim în pachetul de bază, adică aducerea tuturor cetățenilor la un numitor comun, respectiv la același nivel al drepturilor la îngrijiri de sănătate, indiferent de calitatea de plătitor sau nu la fondul asigurărilor sociale de sănătate. Evident, asta echivalează de facto cu desființarea asigurărilor sociale de sănătate. Altfel spus, asigurările sociale de sănătate se transformă în fond de protecție socială, eliberând statul și consiliile locale de onorarea obligațiilor în acest domeniu.

 

Definiții standard

Definiția Ministerului Sănătății

Observații

Pachetul minim de servicii medicale - este constitui din totalitatea serviciilor medicale la care au dreptul cetățenii neasigurați, incluzând servicii de prevenții (ex. imunizări), asistența medicală de urgență.

Pachetul de bază este gratuit pentru toți cetățenii, asigurați și neasigurați.

Observație de principiu: „pachetul de bază” (care este de fapt pachet minim) nu este gratuit pentru cetățenii asigurați deoarece calitatea de asigurat arată deja faptul că această categorie de cetățeni a plătit deja pentru serviciile medicale din acest pachet (mai mult chiar, și pentru serviciile medicale acordate cetățenilor neasigurați).

Deoarece clasificarea unui pachet de servicii medicale se face în funcție de existența sau absența unei asigurări, respectiv în funcție de tipul de asigurare, este evident că „pachetul de bază” avut în vedere de Ministerul Sănătății este de fapt pachetul minim.

Pachetul de bază de servicii medicale - conține serviciile medicale la care au dreptul cetățenii asigurați. (Evident, pachetul de bază este compus din pachetul minim + o întreagă categorie de servicii medicale de diagnostic și tratament)

 

Este evident faptul că prin reforma anunțată se intenționează renunțarea la pachetul de bază propriu zis, cetățenii asigurați având aceleași drepturi cu cetățenii neasigurați. Ceea ce înseamnă de fapt eliminarea calității de cetățean asigurat, sistemul asigurărilor sociale transformându-se într-un sistem de protecție socială.

Pachetele complementare de serviciile medicale - sunt constituite din serviciile medicale ce nu sunt cuprinse în pachetul de bază, la care are dreptul un pacient ce este asigurat complementar.

Pachetul de asigurările suplimentare private

Conceptul „asigurări suplimentare” este eronat în condițiile în care sunt desființate și „asigurările inițiale” sunt desființate. Statul nu poate constitui un „pachet suplimentar privat” de asigurări medicale de sănătate, constituirea pachetelor de servicii medicale fiind rezultatul negocierilor dintre firmele private și cetățenii care se asigură.

 

Un exemplu de definire corectă a pachetelor de servicii medicale existente la ora actuală poate fi accesată aici.

Principalii perdanți ai unui astfel de sistem vor fi în angajații, care-și văd reduse drastic drepturile la îngrijiri medicale în favoarea cetățenilor neasigurați, a căror contribuție ar fi trebuit suportată de către stat.

Constatăm de asemenea că lipsesc obiectivele clare ale reformei, respectiv că nu se cunoaște modalitatea în care se va realiza în continuare finanțarea sistemului sanitar. Remarcăm numeroase incoerențe în diferitele intenții de reformă, un exemplul elocvent constituindu-l cardul de sănătate, care devine irelevant în condițiile în care el va fi acordat doar cetățenilor „asigurați” în timp ce dreptul la serviciile medicale din pachetul de bază este universal. Altfel spus, în condițiile în care nu mai este nicio diferență între cetățenii „asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate” și cei neasigurați, cardul de sănătate acordat cetățenilor asigurați devine inutil.

 

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România se opune categoric desființării asigurărilor sociale de sănătate, respectiv a rolului acestora în funcționarea sistemului sanitar, susținând în continuarea modelul pe care l-a solicitat în cadrul revendicărilor sale. Este vorba de un model bazat pe cele trei paliere esențiale: pachetul minim, pachetul de bază și pachetele complementare de asigurări de sănătate, ce are drept corelativ următoarele forme de finanțare ale serviciilor medicale:

  • Pachetul minim - finanțat de la bugetul de stat, deoarece este parte a componentei de protecție socială.
  • Pachetul de bază - finanțat prin intermediul asigurărilor sociale de sănătate. Acest pachet trebuie constituit doar după extinderea sistemului asigurărilor sociale de sănătate la maxim, prin eliminarea tuturor inechităților și ilegalităților existente.
  • Pachetele complementare - finanțate prin intermediul asigurărilor private de sănătate. Acestea trebuie centrate pe două principii esențiale: privilegierea formelor mutuale de asigurare și extindere deductibilităților.

Având în vedre faptul că aceste modificări structurale esențiale pentru funcționarea sistemului nu au făcut încă obiectul discuțiilor în grupurile de lucru lărgite, bazate pe participarea partenerilor de dialog social, solicităm Ministerului Sănătății ca aceste dezbateri să se desfășoare în perioada următoare, oferind posibilitatea intervențiilor punctuale, la nivel de experți.

Dacă Ministerul Sănătății își va menține intenția de a desființa sistemul asigurărilor sociale de sănătate, prin transformarea lui în sistem de protecție socială, ținând cont de faptul că este vorba de schimbări ce vor afecta toți cetățenii acestui stat, ne anunțăm intenția de a demara procedurile pentru inițierea unui alt proiect de lege în domeniu, mult mai aproape de realitățile sistemului și de aspirațiile cetățenilor, chemând la acțiune în acest sens pe toți cei interesați.

                                                                                                                                       Președinte,

                                                                                                                                    Rotilă Viorel

lauff lautf laurf