Imprimare

Comunicat de presa: Schimbarile preconizate de Minister pentru legea sanatatii necesita imbunatatiri

Având în vedere schimbările preconizate de Ministerul Sănătății prin noua lege, apreciem pozitiv faptul că au fost preluate foarte multe din propunerile noastre, efortul Ministerului și străduința personală a domnului Ministru Secretar de Stat Vasile Cepoi, pentru dezbaterile pe tema noii legi a sănătății și elaborarea unui nou proiect de lege.

Constatând că multe din propunerile noastre se regăsesc în materialul ce conține principalele schimbări preconizate în noul proiect legislativ, considerăm că procesul de elaborare a noii legi a sănătății se află, în mare, pe drumul cel bun. În același timp însă, remarcăm faptul că unele din propunerile pe care le-am prezentat, esențiale pentru buna organizare a unui nou sistem, nu și-au găsit încă loc, motiv pentru care solicităm îmbunătățirea întregului proces.

Această activitate laborioasă necesită unele completări pentru elaborarea unui proiect de lege care să reprezinte în mod cât mai fidel interesele tuturor cetățenilor. Motiv pentru care considerăm necesare câteva modificări în ceea ce privește acest proces, cea mai importantă constituind-o faptul că redactarea proiectului de lege trebuie făcută de o echipă mixtă de experți, fiind necesară astfel implicarea experților din partea organizațiilor interesate și cu propuneri relevante în domeniu. Suplimentar, consultarea managerilor unităților sanitare nu se poate face prin chestionare care să aibă doar varianta DA de răspuns (așa cum au fost transmise la unități).

În ceea ce privește fondul problemei:

Considerăm că în material nu este atinsă problema îmbunătățirii finanțării sistemului de asigurări sociale de sănătate. Principalele măsuri care trebuie luate trebuie să privească creșterea finanțării sistemului de sănătate, inclusiv pe zona asigurărilor sociale de sănătate. Schimbările preconizate se concentrează, în mod nepotrivit, în special pe reorganizarea modalităților de cheltuire a puținilor bani existenți pentru sistem, inclusiv prin crearea accesului societăților private de asigurări la ei, în condițiile în care rolul acestora din urmă, din perspectiva finanțării, trebuie să-l constituie exclusiv atragerea unor surse suplimentare de finanțare

Optăm în mod clar pentru un sistem public al sistemului de asigurări sociale de sănătate, sistemul privat urmând să intervină doar pe zona asigurărilor complementare și a celor voluntare paralele. Altfel spus, nu suntem de acord cu introducerea asigurărilor private în zona pachetului de bază de servicii medicale.

Casele de asigurări sociale de sănătate județene trebuie să fie parte a sistemului național de asigurări sociale de sănătate (deci a sistemului public), gradul lor de autonomie trebuind limitat la câteva măsuri de eficientizare a activității. O prea mare autonomie a caselor de asigurări sociale de sănătate riscă să anuleze aplicabilitatea principiului solidarității, un principiu obligatoriu a fi implementat în condițiile actualelor diferențe economice (între diferitele categorii de cetățeni, între diferitele categorii profesionale, între diferitele regiuni ale țării din punct de vedere economic etc.). în același timp, suntem de acord cu crearea posibilității pentru casele de asigurări sociale de sănătate (deci pentru serviciul public de asigurări de sănătate) de a încheia și asigurări complementare de sănătate.

Pachetul de servicii medicale de bază (PSMB)

Elaborarea pachetului de bază de servicii medicale reprezintă principala și cea mai importantă măsură de adecvare a ofertei de servicii medicale la posibilitățile de plată ale cetățenilor (și ale statului).

Fundamentarea pachetului de servicii medicale de bază (PSMB) pe riscul asigurat, așa cum se intenționează, aduce cu ea riscul neasigurării unor servicii medicale importante pentru populație și aruncarea sarcinii finanțării lor pe umerii asiguraților, în condițiile în care o mare parte din ei nu-și vor putea permite asigurări complementare.

Evaluarea riscului financiar sustenabil are un grad de aplicabilitate destul de redus în condițiile unor mari disparități economice între cetățeni.

Crearea unor fonduri speciale (presupunem, după modul în care sunt prezentate) că în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate), respectiv pachetul special de servicii medicale, pentru bolile rare dar cu costuri crescute, prin plata unei contribuții suplimentare obligatorie, înseamnă de fapt a obliga cetățenii afectați de acele boli să plătească suplimentare, dispărând atât posibilitatea de intervenție a principiului solidarității cât și principiile unui sistem de asigurări (echivalând cu plata suplimentară în cazul în care se realizează riscul asigurat). Ea ascunde de fapt intenția de-a face economie pe fondul de asigurări sociale de sănătate reducând serviciile acordate populației. O astfel de măsură este indicat a fi aplicată abia după creșterea finanțării sistemului de asigurări sociale de sănătate (inclusiv prin contribuția statului). Suplimentar, eliminarea unor servicii medicale din pachetul de bază trebuie să se facă prin transferarea acestora către asigurări complementare de sănătate, care trebuie să fie obligate a asigura și astfel de riscuri. Forma în care este propusă această măsură indică posibilitatea unei intenții de a degreva asigurările private de obligația asigurării unor afecțiuni foarte costisitoare prin aruncarea costurilor pe seama cetățenilor care au ghinionul să sufere de astfel de afecțiuni. În termeni populari, este vorba de o „smântânire” ex ante a asiguraților, lăsând pentru mediul privat doar asigurarea unor riscuri minore, extrem de favorabile profitului. În felul acesta se creează un no mans land al asigurărilor, o zonă unde o categorie de cetățeni care au avut nenorocul să se aibă astfel de afecțiuni sunt lăsați la îndemâna unei solidarități între afecțiuni. Toată aceste probleme sunt eliminate dacă aceste servicii medicale sunt asigurate prin pachetul special de servicii medicale care, după cum arată textul final al propunerilor, vor fi suportate de către stat. (Remarcăm aici un oarecare grad de incoerență în textul schimbărilor preconizate).

Sistemul de asigurări sociale de sănătate și sistemul public de îngrijiri medicale nu pot suporta ale adresabilității pacienților , aceasta riscând a fi limitată, prin proiect, la unitățile care au contract cu casa la care este asigurat pacientul. Acest sistem trebuie să funcționeze doar pe zona asigurărilor complementare și a altor asigurări voluntare.

Pachetul social de servicii medicale trebuie suportat de către stat (la limită și de autoritățile publice locale). El trebuie să cuprindă și pachetul de bază de servicii medicale acordate cetățenilor care intră în categoria celor care trebuie să beneficieze de protecție socială.

Reorganizare spitalelor

Prima noastră opțiune este pentru excluderea spitalelor din cadrul sistemului bugetar (deci și salariații să nu mai fie considerați bugetari) pentru unitățile care realizează venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate, deci pe baza serviciilor medicale prestate. Măsura trebuie dublată de o creștere a autonomiei spitalelor, inclusiv prin îndepărtarea controlului politic de administrarea lor.

În subsidiar, dacă nu se implementează prima soluție (pe care-o considerăm cea mai eficientă), putem fi de acord cu o măsură pilot de reorganizare a spitalelor în fundații cu condiția ca din membrii fondatori ai acestor fundații să facă parte și salariații, prin formele legale de reprezentare.

Asigurarea calității serviciilor medicale trebuie făcută prin crearea unei autorități naționale aflate în subordinea Guvernului, pe structura actualului CONAS, având în vedere faptul că această instituție s-a reașezat structural și este pregătită pentru derularea unui proces obiectiv de evaluare a unităților sanitare, care să țină cont totodată de realitățile locale, venind astfel în sprijinul creșterii calități serviciilor medicale fără riscul unor perturbări semnificative ale sistemului sanitar.

 

Președinte,

Rotilă Viorel

 

Download-ează fișierul (Comunicat Vrem să vedem fața nevăzută a icebergului numit Proiectul legii sănătă)Principalele schimbări preconizate in noul proiect legislativ [ ] 87 Kb

lauff lautf laurf