Imprimare

Comunicat de presa: Conferinta: Impactul legislatiei europene asupra reformei sistemului sanitar din Romania. Studiu de caz: Directiva U.E. nr. 24/2011

 

Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”/Federația „Solidaritatea Sanitară” din România în parteneriat cu Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Cluj anunță desfășurarea

Conferintei
Impactul legislației europene asupra reformei sistemului sanitar din România. Studiu de caz: Directiva U.E. nr. 24/2011,

care se va desfășura  în data de 31.05.2013 în Sala Jean Monnet a Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai (adresa:  str. Em. de Martonne nr. 1) Cluj-Napoca.

   Cu această ocazie va fi lansat studiul Impactul Directivei nr. 24/2011 asupra sistemului sanitar din România, realizat în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, autor lect. univ. dr. Viorel ROTILĂ, în cadrul căruia sunt abordate efectele pe care Directiva le va avea, prin intermediul legislației de transpunere a acesteia la nivel național, asupra modului de organizare și finanțare a sistemului, asupra pacienților și asupra profesioniștilor din sănătate.

 

    Programul general al Conferinței:


11.00 - 12.30 - Prezentarea principalelor prevederi ale Directivei și efectele estimate ale acesteia;
12.30 - 13.00 - Coffee break;
13.00 - 14.00 - Sesiuni de întrebări și răspunsuri;
14.00 - 15.00 - Masa de prânz;
15.00 - 17.00 - Grup de lucru pe tema strategiei de transpunere a prevederilor Directivei în legislația românească.

 

Aveți posibilitatea să vă înscrieți la această conferință on-line aici

 

    La această Conferință sunt invitați reprezentanți ai sistemului sanitar de la nivel central (Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate), regional și local, membrii grupului de lucru interministerial pentru transpunerea prevederilor Directivei în legislația românească, reprezentați ai autorităților locale și ai unităților sanitare, reprezentanții organismelor profesionale și ai organizațiilor sindicale din sectorul sanitar, reprezentanții asociațiilor de pacienți, factori de decizie și salariați din unitățile sanitare. De asemenea, sunt invitați reprezentanții mass-media. Având în vedere faptul că participarea la acest eveniment denotă interesul factorilor de răspundere pentru soarta pacienților și lucrătorilor, pe pagina evenimentului vor fi menționate toate instituțiile și persoanele care le reprezintă cărora li s-au transmis invitațiile de participare, putând monitoriza astfel nivelul de implicare al acestora.

    Directiva nr. 24/2011 privind circulația transfrontalieră a pacienților stabilește condițiile obligatorii ce trebuie să fie prevăzute în cadrul legal al fiecărui stat membru în ceea ce privește atât posibilitățile cetățenilor proprii de a se trata în alt stat membru cât și crearea condițiilor pentru ca cetățenii din alte state membre să se poată trata în România. Termenul limită pentru modificarea legislației naționale în sensul transpunerii prevederilor Directivei este 25 octombrie 2013.

   Prin mulțimea modificărilor pe care le impune, Directiva are un impact deosebit de mare asupra reformei sistemului sanitar, urmând a afecta sănătatea în ansamblul său, pacienții, și, mai ales, unitățile sanitare și salariații din sectorul sanitar.

   Modalitatea în care prevederile Directivei se vor reflecta în legile naționale este esențială pentru cei implicați în organizarea și funcționarea sistemului. Acesta este motivul pentru care desfășurarea acestei conferințe este deosebit de importantă atât pentru factorii de decizie, pentru salariații din sectorul sanitar și pentru pacienți, dar și pentru toți cetățenii, studiile și analizele ce vor fi prezentate în cadrul ei împreună cu dezbaterile pe temele cele mai importante contribuind în mod semnificativ la identificarea celor mai bune soluții.

   În urma tuturor acestor activități vor fi schițate principalele linii directoare pentru o reformă a sistemului sanitar conformă cu legislația și aspirațiile Uniunii Europene, care să facă din pacienții și lucrătorii din sistemul sanitar românesc pacienți și lucrători europeni.

  Având în vedere faptul că numărul de locuri este limitat, intrarea se face pe bază de confirmare a participării.

 

Aveți posibilitatea să vă înscrieți la această conferință on-line aici

 

    sau la următoarele date de contact:


      0744933919 - Radu Vasile;
     Fax: 0264296471 sau 0336/109281.

Având în vedere faptul că de locuri este limitat vă recomandăm să vă înscrieți acum!
Menționăm că după înscriere veți fi cnumărul ontactată/contactat pentru confirmarea participării.

Organizatorii suportă costurile aferente coffe break și masă de prânz, restul costurilor (transport, deplasare s.a.) urmând a fi suportate de participanți.


Notă: Această conferință este parte a strategiei  de acțiune pentru creșterea calității serviciilor medicale prin creșterea calității vieții profesionale a salariaților. 

    Doar împreună putem reuși!


    Director,
Rotilă Viorel

lauff lautf laurf