Imprimare

Comunicat de presa: O salarizare mai buna a personalului din sanatate presupune o mai buna finantare a acestuia

 Anticipând necesitatea introducerii unei salarizări în funcție de performanță în sistemul sanitar, Federația „Solidaritatea Sanitară‟ din România a solicitat Ministerului Sănătății încă din luna mai 2012 (comunicatul de presă poate fi găsit aici) adoptarea unei astfel de direcții în elaborarea metodologiei de calcul a salariilor personalului. Ne bucură faptul că atât Ministerul Sănătății cât și Guvernul României au preluat și aceste idei și principii ale noastre, adoptând aceeași poziție în privința salarizării întregului personal plătit din fonduri publice.

 

Așa cum am solicitat în mod consecvent în ultimii 3 ani, adoptarea unei noi legi de salarizare trebuie completată cu modificări legislative semnificative ale legii reformei sanitare care să conducă la scoaterea unităților sanitare ce realizează servicii din contractele cu Casa din categoria unităților bugetare și implicit la scoaterea salariaților din aceste unități din categoria personalului bugetar. Din acest punct de vedere, susținem acțiunile Ministerului Sănătății având acest obiectiv, cu condiția ca ele să nu conducă la o înrăutățire a situației salariaților.

 

Nivelul actual de salarizare - nivel minim în noua lege a salarizării

Federația „Solidaritatea Sanitară consideră obligatoriu ca nivelul actual al venitului salarial să devină salariul minim în calculul noilor salarii, pentru fiecare functie din grila de salarizare, odată cu elaborarea noii legi a salarizării. Nu putem fi de acor cu nicio reducere salarială, indiferent de categoria profesională din care salariatul face parte, întrucât scopul acestei noi legi trebuie să fie atât suplimentarea veniturilor pentru salariații performanți dar și asigurarea unui venit salarial minim, care inițial să fie compus din salariul actual cu toate sporurile incluse și care în următorii ani să crească progresiv.

 

Cum și cine stabilește performanța unui salariat?

Considerăm esential ca atunci când discutăm despre performanță să avem în vedere o procedură obiectivă de evaluare a personalului, argumentată științific și introdusă ca anexă în contractele colective de muncă, astfel încât aceasta să fie elaborată în colaborare cu partea sindicală și acceptată de către toate părțile implicate în procesul de evaluare.

Federația „ Solidaritatea Sanitară‟ din România a solicitat încă din data de 18.03.2013 Ministerului Sănătății introducerea unui sistem obiectiv de evaluare a personalului din sistemul sanitar (acesta incluzând cel puțin trei dimensiuni diferite ale activității și tot atâtea „autorități în domeniu; propunerile noastre pot fi găsite aici) care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să se aplice tuturor salariaților din sănătate, impulsionând astfel performanța în toate domeniile de activitate.

 

Nu poate fi asigurată creșterea salarială fără creșterea finanțării sistemului sanitar

O analiză elementară arată clar că nu putem discuta despre majorări salariale atâta timp cât nivelul de finanțare al sistemului sanitar, respectiv al unităților, ramâne același. În lipsa unei adevărate reforme a finațării sistemului putem discuta doar despre o redistribuire a fondului de salarii în interiorul sistemului bugetar; ceea ce înseamnă că majorări salariale pentru unii angajați sunt posibile doar prin scăderea salariilor altor angajați. Această soluție este de neacceptat, astfel cum este de neacceptat și varianta disponibilizărilor de personal ca soluție de majorare a salariilor. Prin urmare, considerăm că nici una variantele de salarizare ce se vehiculează a fi implementate nu va putea conduce la o creștere semnificativă a salariilor în sănătate, corespunzătoare condițiilor de lucru din unități și care să asigure un nivel ridicat de menținere a salariaților competenți, dacă nu se asigură o îmbunătățire semnificativă a finanțării sistemului sanitar.

 

Poziția Federației „Solidaritatea Sanitară” din România față de proiectul unei noi legi a salarizării personalului din sănătate a fost transmisă deja Ministerului Sănătății înainte de întâlnirea care va avea loc mâine, 11.07.2013, pe această temă. Întregul material poate fi găsit aici, el reflectând o analiză atentă a propunerilor ministerului și propunerea celor mai bune soluții.

Biroul de presă

lauff lautf laurf