Imprimare

Rezolutiile Departamentului ”Asistenti Medicali” al Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” din Romania

Rezolutii AM 

     7.png Întrunit în cadrul Consiliului de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară”, Departamentul Asistenți Medicali a dezbătut, în cadrul ședinței din data de 30 mai 2014, principalele probleme cu care se confruntă asistenții medicali din unitățile sanitare publice la momentul actual, stabilind ca rezoluții ale Departamentului următoarele:

1. Implementarea de măsuri urgente pentru reducerea deficitului sever de asistenți medicali din sistemul public de sănătate.

2. Departamentul susține organizarea unui concurs național pentru angajarea asistenților medicali în unitățile sanitare publice pentru a favoriza selecția pe bază de competențe și a elimina formele de corupție ce se ivesc cu ocazia angajărilor.

3. Eliminarea discriminărilor salariale apărute, în cazul funcțiilor identice, atât între asistenții medicali nou angajați și cei deja încadrați, cât și între asistenții medicali cu aceeași vechime, calculată însă după două metodologii diferite. (găsiți aici: adresa transmisă ministrului Nicolae Bănicioiu).

4. Departamentul Asistenți Medicali solicită respectarea principiilor legislației muncii cu privire la aplicarea sporurilor la salariile de bază, și nu la un salariu diferit și în mod discriminatoriu, așa cum se întâmplă în prezent.

1.png5. Asigurarea cadrului legislativ pentru implementarea salarizării în funcție de performanță, care să asigure majorări salariale de cel puțin 75% pentru asistenții medicali, pornind de la actualele venituri salariale, după eliminarea discriminărilor, stabilite ca ”salarii minime”.

6. Eliminarea muncii forțate, respectiv a orelor suplimentare nepontate/pontate și neplătite. Asigurarea cadrului legislativ pentru plata orelor suplimentare realizate în ultimii 4 ani (estimate în jurul a 20% din veniturile salariale).

7. Stabilirea unor trasee de carieră mult mai ample pentru asistenții medicali. Organizarea profesiei de asistent medical pe bază de competențe, cu impact asupra formării inițiale și avansării.

8. Introducerea unor noi abilități/competențe pentru asistenții medicali ca parte a dezvoltării profesionale prin intermediul formării continue.

9. Eliminarea practicii angajărilor de asistenți medicali cu contract civil de tip PFA/PFI în sistemul public de sănătate.

10. Egalitatea accesului asistenților medicali în proiectele POSDRU de formare profesională continuă ce vor fi implementate de Ministerul Sănătății, prin stabilirea unor criterii de selecție care să respecte principiul egalității de șanse.

11. Implementarea unui sistem de formare a asistentelor medicale cu postliceală, angajate în sistemul sanitar public, sub forma unui traseu formativ care să asigure echivalarea cu studiile universitare, în cadrul proiectelor POSDRU ale Ministerului Sănătății în valoare totală de 40 milioane euro. (găsiți aici: solicitarea Federației ”Solidaritatea Sanitară”, pe această temă, către ministrul Nicolae Bănicioiu).

12. Introducerea instituției Bilanțului de competențe constituie o urgență, ca formă de evidențiere a competențelor, aptitudinilor și motivațiilor personale și de definire a unui proiect profesional sau de formare profesională a asistenților medicali și de recunoaștere instituțională a acestor competențe.

13. Introducerea grupelor de muncă pentru activitatea desfășurată de asistenții medicali în condiții grele de muncă.6.png

14. Susținerea acțiunilor de recunoaștere a statutului socio-economic al profesiei de asistent medical. Nașterea unei noi identități sociale a asistentului medical.

15. Armonizarea vieții profesionale cu viața de familie. Introducerea formelor de sprijin a salariatelor - ex. creșe - pentru timpul de muncă. Flexibilizarea programului de lucru.

   Accesați aici: rezoluțiile generale ale Consiliului de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară” înaintate ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu.

lauff lautf laurf