Imprimare

Comunicat de presa: Prelungirea varstei de pensionare a asistentelor medicale rezolva doar partial problema; in 22 de ani sistemul public de sanatate a pierdut 30.000 de asistente medicale

Prin publicarea OUG nr. 23/15.05.2014 este prelungită vârsta de pensionare a asistentelor medicale exact așa cum a fost solicitată de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România: asistentele medicale din spitalele publice se pot pensiona la 65 de ani sau, la cerere, la vârsta standard prevăzută de Legea 263/2010 (59 de ani și 10 luni la această dată).

 

    Problema creată de modificarea vârstei de pensionare a asistentelor medicale prin Legea nr. 53/aprilie 2014 este însă doar parțial rezolvată, deoarece unele unități sanitare au aplicat deja prevederile acestei legi, pensionând asistentele medicale care îndeplineau condițiile legale. De asemenea, în intervalul aprilie - mai 2014 rămân aplicabile prevederile legii 53/2014, ceea ce înseamnă că pentru toți salariații care îndeplineau condițiile de pensionare contractul individual de muncă a încetat de drept.

 

Suplimentar, un număr semnificativ dintre asistentele medicale care îndeplinesc vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 doresc să se pensioneze, putând acum să facă asta atât în baza Legii nr. 53/2014 cât și în baza  OUG nr. 23/2014. Decizia individuală de pensionare este justificată, fiind un drept al salariatelor. La luarea acestei decizii contribuie în mod decisiv oboseala adunată de salariate în ultimii ani, perioadă în care au fost nevoite să lucreze suplimentar pentru a acoperi efectele deficitului de personal, respectiv pentru a efectua sarcinile de lucru ale colegelor plecate. 

 

     Esența problemei pensionării asistentelor medicale este însă generată de declararea ca neconstituțională a OUG 77/2013, care prevedea la art. 5 posibilitatea angajării „unu la unu” (angajarea unui nou salariat pentru fiecare salariat plecat), managerii unităților sanitare fiind astfel în imposibilitate de a înlocui salariatele pensionate. 

 

    Gravitatea problemei este dată de faptul că toate aceste modificări legislative survin pe fondul unui deficit sever de personal în sistemul sanitar, care generează incapacitatea unităților publice de a asigura calitatea serviciilor medicale conform standardelor.

 

      Potrivit datelor INS între 1990 și 2012 sistemul public de sănătate a pierdut 30.000 de asistente medicale (125484 de asistente medicale în 1990 și doar 95484 în 2012), adică cca. 25%, în condițiile în care am asistat la o creștere continuă a sarcinilor de serviciu determinată de introducerea noilor tehnologii. 

 

     În acest context este evident că singura soluție viabilă o reprezintă îndeplinirea de către Guvern și de Ministerul Sănătăți a uneia dintre solicitările pe care Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a adresat-o în mod consecvent în ultimii ani:deblocarea angajărilor în unitățile sanitare publice.

         

                                                                                                                                  

                      Președinte,

Rotilă Viore

lauff lautf laurf