Imprimare

Comunicat de presa: Reprezentantii Federatiei „Solidaritatea Sanitara” se intalnesc astazi cu ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România se întâlnesc astăzi, 18.08.2015, la ora 14.00, cu ministrul Sănătății, delegația fiind compusă, în majoritatea ei, de reprezentanții medicilor membri ai federației.

Pe ordinea de zi figurează în primul rând o serie de probleme ale medicilor, împreună cu soluțiile a căror implementare o susținem, la care se adaugă cele mai importate probleme ale tuturor categoriilor de personal din Sănătate, pe primul loc situându-se cele privitoare la salarizare.

Delegația este mandatată să negocieze un set de măsuri care să asigure în primul rând creșterea calității vieții profesionale a medicilor și celorlalte categorii de personal precum și creșterea calității serviciilor medicale, vizând în primul rând:

1.      Creșterea semnificativă a salarizării medicilor și celorlalte categorii de personal.

2.      Creșterea finanțării unităților sanitare publice.

3.      Reglementarea situației timpului de lucru al medicilor în acord cu prevederile U.E., cu un accent deosebit pe situația gărzilor.

4.      Scoaterea medicilor și a celorlalte categorii de personal din spitalele publice care realizează venituri din contract cu CNASS din categoria funcționarilor publici.

5.      Asigurarea gratuității formării profesionale continue pentru specialiștii din sănătate.

Aceste puncte de negociere constituie o reiterare a unei serii de solicitări pentru a căror implementare am acționat în ultima perioadă, ele fiind adaptate noului context social, caracterizat de creșterea disponibilității participării medicilor la acțiunile de protest, care generează condițiile necesare pentru o grevă de amploare în sistemul public de sănătate.

Într-o abordare sintetică, prezentăm mai jos câteva informații suplimentare privind fiecare solicitare ce va fi susținută, furnizând și legături către documente adresate guvernanților care fundamentează solicitările noastre:

$    1.      Creșterea semnificativă a salarizării a salarizării medicilor și celorlalte categorii de personal

Având în vedere contextul specific activităților din Sănătate, vom reitera solicitarea unei legi speciale de salarizare pentru toate categoriile de salariați din Sănătate. Punctul de pornire pentru construcția unei legi speciale de salarizare considerăm că-l pot constitui concluziile studiului nostru anterior pe această temă (care poate fi găsit aici:  http://cercetare-sociala.ro/index.php/studii-ghiduri/studii/item/16-studiu-privind-sistemul-de-salarizare-din-sanatate-in-romania-analiza-de-caz-salarizarea-in-functie-de-performanta), completate cu informațiile unui studiu similar ce urmează a fi finalizat în perioada imediat următoare.

În situația în care se mențin opțiunile guvernanților pentru o lege unică de salarizare solicităm o corectă așezare a  medicilor și celorlalte categorii de personal din Sănătate în ierarhia salarială. Durata foarte mare de formare a medicilor, nivelul foarte ridicat al investiției personale în activitatea profesională și importanța socială a muncii angajaților din Sănătate constituie criterii suficiente pentru a asigura o creștere semnificativă a locului ocupat în grila de salarizare. Punctul de referință considerăm că trebuie să-l constituie medicul primar, el trebuind să fie situat pe primul loc în ierarhia funcțiilor de execuție din sectorul bugetar. Raportat la medicul primar trebuie reașezate toate funcțiile și profesiile din sectorul sanitar.

Câteva dintre solicitările anterioare privind creșterea salariilor pot fi găsite aici:

 http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19784/Nr_B40_07_04_15_MS_Ministru_Revendicari.pdf

 http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19325/Nr_B116_15_10_14_MM_Revendicari_DS.pdf

 http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19194/Nr_B120_22_10_14_MS_Ministru.pdf

2. Creșterea finanțării unităților sanitare publice

Menținându-se pe linia strategică de acțiune a federației, delegația este mandatată să abordeze, odată cu creșterea salariilor, necesitatea creșterii finanțării unităților sanitare publice pentru a asigura atât sustenabilitatea creșterii salariilor cât și resursele necesare pentru asigurarea creșterii calității serviciilor medicale. Creșterea finanțării spitalelor publice constituie pentru noi garanția posibilității unor creșterii salariale semnificative. Este evident că pentru a asigura o astfel de creștere este nevoie atât de asigurarea disponibilităților financiare necesare în cadrul bugetului FNUASS cât și de o creștere proporțională a nivelului de decontare a serviciilor medicale către spitalele publice de către CNASS.

Introducerea cardului de sănătate și reducerea cheltuielilor cu medicamentele din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate deschid posibilitatea creșterii finanțării spitalelor publice, generând premisele necesare pentru a putea vorbi de  creșterea semnificativă a salarizării medicilor și celorlalte categorii de personal din Sănătate. Dacă la aceste măsuri se adaugă reducerea considerabilă a finanțării unităților sanitare private din bugetul FNUASS, conform estimărilor experților noștri, vor fi generate sumele necesare pentru asigurarea unei creșteri salariale medii de 100%, concomitent cu asigurarea resurselor necesare creșterii calității serviciilor medicale.

3. Reglementarea situației timpului de lucru al medicilor în acord cu prevederile U.E

Dreptul medicilor la reglementarea adecvată a timpului de lucru aferent gărzilor, respectiv reclasificarea tuturor contractelor individuale de muncă ale medicilor care efectuează gărzi, în sensul includerii în programul normal de muncă a gărzilor (extins de facto), care înseamnă recunoașterea următoarelor drepturi pentru această categorie de salariați aferente orelor de gardă:

-   Dreptul la beneficiul suplimentar de cel puțin 75% pentru depășirea timpului legal de muncă aferent unui CIM (aplicabil în situațiile în care sporul actual este sub 75%) - echivalentul plății pentru orele suplimentare (art. 123, alin. 2 din Codul Muncii);

-     Dreptul la sporul de noapte de 25% pentru orele din gardă lucrate în timpul nopții;

-     Dreptul la toate sporurile aferente locului de muncă (în medie de 30%).

 Suplimentar, medicii au dreptul la stabilirea unei limite maxime a numărului de ore pe săptămână pe care sunt obligați să le efectueze (echivalentul a 48 de ore), fiind obligatoriu acordul lor pentru tot ceea ce depășește această limită.

Fundamentarea juridică a acestei solicitări adresată Ministerului Sănătății poate fi găsită aici:

 http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/20063/Nr_B18_18_02_15_MS_NB_Argumentatie_Garzi_Medici.pdf

O formă sintetică a aceste fundamentări, centrată pe sporul de noapte, poate fi găsită aici:  

http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19721/Nr_B14_12_02_15_MS_NB_Spor_Noapte_Medici.pdf

Studiul pe tema timpului de lucru al medicilor, în forma înaintată domnului ministru Nicolae Bănicioiu, poate fi găsit aici:

 http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19592/Nr_B115_14_10_14_MS_Garda_Medici_Timp_de_Lucru.pdf

4. Scoaterea medicilor și a celorlalte categorii de personal din spitalele publice care realizează venituri din contract cu CNASS din categoria funcționarilor publici

Respingem în continuare soluția legalizării plăților informale, solicitând ca acestea să fie eliminate prin creșterea semnificativă a salariilor și veniturilor medicilor. Cu toate acestea, considerăm că asimilarea medicului cu funcționarul public din perspectiva legii penale constituie o gravă eroare, solicitând eliminarea posibilității acestei interpretări din Codul Penal. În acest sens, considerăm că inițiativa ar trebui să aparțină celor care au introdus prevederea, asumându-și astfel eroarea.

Interesul nostru pentru această problemă nu este legat de situația plăților informale, ci de alte efecte ale considerării medicilor (și, în consecință, a tuturor angajaților din sistemul public de sănătate) ca funcționari publici, respectiv ansamblul incompatibilităților pe care statutul de funcționar public le aduce cu sine, care nu au nici o legătură cu natura acestor profesii.

Una din soluțiile susținute de Federația „Solidaritatea Sanitară” o constituie scoaterea spitalelor publice care sunt finanțate în baza contractelor încheiate cu CNASS, respectiv în baza serviciilor medicale prestate, din categoria unităților sanitare bugetare.

5. Asigurarea gratuității formării profesionale continue pentru specialiștii din Sănătate

Susținerea finanțării formării profesionale continue a specialiștilor din Sănătate trebuie să aibă ca rezultat final gratuitatea formării profesionale continue pentru angajat, ea urmând să fie realizată prin implementarea următoarelor categorii de măsuri:

            - deductibilitatea din impozitul pe venit a cheltuielilor aferente formării profesionale continue efectuată la decizia salariatului;

- obligația organismelor profesionale de-a asigura în mod gratuit furnizarea cursurilor de formare continue pe care le consideră obligatorii, conform strategiei lor și pentru a asigura numărul de credite necesare acordării dreptului de exercitare a profesiei;

- finanțarea de către angajator a cursurilor de formare efectuate la solicitarea sa.

- asigurarea finanțării prin intermediul fondurilor structurale a formării ce vizează dimensiuni strategice.

Propunerile înaintate de Federația „Solidaritatea Sanitară” la Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 pot fi găsite aici:

 http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/18862/Nr_B90_29_07_14_MS_Ministru_Propuneri_Strategie.pdf

                                                                                                            Președinte,

Rotilă Viorel

lauff lautf laurf