Imprimare

Comunicat de presa. Punct de vedere privind pachetul de baza – ingrijiri medicale spitalicesti

Având în vedere desfășurarea videoconferinței privind pachetul de bază – spitale, aflată în curs de desfășurare în data de 06.02.2014, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România solicită respectarea următoarelor principii în gândirea pachetului de bază cât și în designul mecanismelor de contractare a serviciilor medicale din pachetul de bază:

- Finanțarea serviciilor medicale din pachetul de bază acordate în spitale:

            ○ Sumele alocate medicinii spitalicești trebuie să crească, pentru a permite tinderea către decontarea serviciilor medicale prestate în spitale la nivelul costurilor. În acest sens, trebuie evitat biasul cognitiv ce tinde să se instaleze: scăderea serviciilor medicale acordate în spital va fi dublată de scăderea sumelor alocate spitalelor.

            ○ Discuțiile despre scăderea ponderii sumelor alocate medicinii spitalicești (din totalul cheltuielilor publice pentru sănătate) trebuie să înceapă doar după ce se va atinge nivelul de decontare standard, reprezentat de costurile de piață ale serviciilor medicale.                     

- Reducerea numărului de cazuri tratate în spitale, ca afect al noului pachet de bază, nu trebuie să aibă ca efect reducerea numărului de salariați. În acest sens atragem atenția asupra următoarelor mecanisme ce sprijină acest principiu:

            ○ La ora actuală sistemul sanitare public se confruntă cu o lipsă acută de personal, mai ales pe zona personalului medical. Acest lucru l-am demonstrat prin mai multe studii prezentate Ministerului Sănătății, atât în ceea ce privește amploarea deficitului cât și în privința principalelor efecte ale acestuia. Deficitul este constat în general prin raportare la perioadele anteriore. Dacă însă ne raportăm la nivelele europene deficitul este de-a dreptul uriaș.

            ○ Ponderea personalului trebuie calculată prin raportarea la normativele europene în domeniu, respectiv la numărul de medici și la numărul de asistente medicale (spre exemplu) la 100.000 de locuitori.

            ○ În relație cu Casa și pacienții, deficitul de personal se reflectă în scăderea calității serviciilor medicale.

            ○ În aceste condiții, este evident că menținerea numărului de personal, ba chiar creșterea acestuia, în condițiile reducerii serviciilor medicale din pachetul de bază ce vor fi tratate în spitale, va avea ca efect creșterea calității serviciilor medicale, respectiv revenirea la normalitate în acest domeniu.

            ○ Solicităm ca gândirea pachetului de bază pentru serviciile spitalicești să țină cont de normative de personal care să asigure nivelul calitativ corespunzător pentru serviciile medicale, acestea din urmă fiind finanțate/decontate la un standard ce poate asigura plata personalului.                     

- Nivelul de deco

ntare al serviciilor medicale acordate în unitățile sanitare trebuie să includă și posibilitatea creșterilor salariale așteptate/promise.

            ○ Studiul pilot privind stabilirea nivelului standard de decontare al serviciilor medicale către spitale trebuie să includă variabila independentă cheltuieli cu resursa umană, ea urmând să fie ajustată continuu în funcție de obiectivele salariale avute în vedere și de sumele colectate la nivelul fondului public de asigurări sociale de sănătate.                     

- Decontarea serviciilor medicale către spitale trebuie să includă următoarele:

            ○ Nivelul de decontare al serviciilor medicale din pachetul de bază către spitale trebuie să fie la nivelul costurilor de piață ale acestora.

            ○ Pentru stabilirea standardelor de cost este necesară desfășurarea unui studiu pilot în mai multe tipuri de unități sanitare.                      

- Contractarea serviciilor medicale:

            ○ Trebuie introdus un grad mult mai mare de libertate, decontarea urmând să se facă pentru toate serviciile medicale din pachetul de bază prestate efectiv, și nu doar pentru cele contractate.

            ○ Nivelele de dificultatea ale serviciilor medicale trebuie să fie cât mai apropiate de realitate, nefiind tulburate de diferitele ajustări, optimizări, reduceri etc. Motiv pentru care considerăm necesar ca studiul pilot să includă și aceste aspecte, respectiv regândirea sistemului DRG pe toate dimensiunile sale, în acord cu realitatea serviciilor medicale.                       

- Riscurile tratamentelor incorecte în medicina primară și ambulatoriul de specialitate trebuie preluate la acel nivel:[1]

            ○ Serviciile medicale decontate spitalelor trebuie să țină cont de situația agravată a unor astfel de cazuri.

            ○ Cazurile agravate în medicina primară și ambulatorie nu mai trebuie decontate la acel nivel, sumele urmând a fi transferate unităților spitalicești care tratează pacienți.                       

- Serviciile medicale din pachetul de bază trebuie să fie gândite de o manieră integrativă, permițând complianța/inserția serviciilor medicale din pachetele complementare.

            ○ Având în vedere gradul în creștere de autonomie a unităților sanitare în ceea ce privește bugetele proprii, este evident interesul acestora pentru creșterea încasărilor, asigurările complementare/suplimentare constituind, alături de plățile private realizate de pacienți, o importantă sursă de venit.

            ○ În acest context, este necesară urgentarea introducerii asigurărilor complementare, care vor permite inclusiv un nivel de tratament superior celui asigurat prin intermediul pachetului de bază.

Precizăm că solicitările noastre au fost înainte astăzi Ministerului Sănătății.

                                                                                     Biroul de presăAnticipăm extinderea exemplelor negative existente la ora actuală în raporturile dintre spitalele mici și cele mari, spitalele mici tratând superficial unele cazuri și raportându-le drept cazuri tratate, deși le trimit mai departe pentru tratament la spitalele mari.

lauff lautf laurf