Imprimare

Comunicat de presa: Reducerea risipei banilor pe medicamente poate conduce la creșterea salariilor cu 60%

Reducerea risipei banilor pe medicamente poate conduce la creșterea salariilor cu 60%

 

 

Fidelă strategiei sale de a identifica resursele care-i pot acoperi solicitările, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România solicită Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate reducerea risipei banilor alocați pe medicamente și materiale sanitare, această resursă putând acoperi o creștere a salariilor din sănătate cu cel puțin 60%.

Pentru a ilustra pertinența și urgența unei astfel de măsuri atașăm o analiză a cheltuielilor CNAS pe capitole de cheltuieli care evidențiază dublarea cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare în ultimii 6 - 7 ani, în timp ce alocarea resurselor către spitale rămâne constantă.

 

Reducerea cheltuielilor pentru medicamente se poate realiza prin câteva măsuri ce pot fi aplicate într-un timp foarte scurt respectiv:

 

  • Stimularea instituțională a consumului de medicamentele generice;
  • Introducerea protocoalelor de practică în medicina primară;
  • Introducerea cardului de asigurat (aflată în curs de desfășurare) și a controlului prescripțiilor din medicina primară.
  •  

Aceste date evidențiază faptul că această creștere a finanțării sistemului sanitar trebuie să fie dublată de cheltuirea utilă a banilor în sănătate și de creșterea calității serviciilor medicale. Acest lucru este însă posibil doar printr-o modificare semnificativă a modului de gestionare a sistemului, una din măsurile esențiale constituind-o administrarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către principalii contribuitori, partenerii sociali. Constatăm în acest sens faptul că eliminarea acestora din Consiliul de Administrație al CNAS „coincide” cu o creștere exponențială a sumelor alocate medicamentelor și materialelor sanitare.

  

Având în vedere identificarea resurselor necesare, solicităm Ministerului Sănătății și Guvernului creșterea salariilor în sistemul sanitar cu cel puțin 60%, distribuită în cote de 40% pentru creșterea tuturor salariilor (constituirea salariilor minime din sănătate la nivelul corespunzător grilei din legea 284/2010) și 20% pentru creșterea salariilor în funcție de performanță.

                                        

 

   Președinte,

                                           Rotilă Viorel

 

Anexă: Nivelul cheltuielilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe câteva categorii de cheltuieli

 

clip image005

 

 

Sursă date: Rapoartele CNAS pentru anii 2008 -2012; Legea bugetului de stat pentru 2013

 

Câteva observații:

 

Dacă evoluția cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare s-ar datora creșterii costurilor acestora atunci această creștere ar trebui să se regăsească și în cazul spitalelor. Deoarece o astfel de creștere nu se înregistrează, reiese fie că pacienții suportă diferența de cost fie că această creștere exponențială a costurilor cu medicamentele și materialele sanitare este nefirească.

 

Pentru spitalele publice stagnarea bugetelor alocate nu acoperă rata inflației, în termeni reali putând vorbi de o continuă scădere a nivelului finanțării.

„Economiile” în spitale s-au făcut pe seama reducerii personalului cu cca. 20% în același interval.

 

Deoarece cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare sunt determinate în cea mai mare măsură de prescripțiile din medicina primară, devine evidentă tendința ca sumele alocate acesteia (incluzând medicamentele și materialele sanitare) să fie mai mari decât cele alocate unităților sanitare.

 

1.Estimarea privind cheltuielile spitalelor publice cu medicamente și materiale sanitare din totalul bugetului alocat este de 20-30%

2.Este posibilă și coexistența celor două variante.

3.Este vorba de cca. 30000 de salariați mai puțin în sectorul public în anul 2012 comparativ cu anul 2007.

 

lauff lautf laurf