Imprimare

Comunicat de presa: Federatia „Solidaritatea Sanitara” isi exprima solidaritatea cu salariatii aflati in greva de avertisment

 În condițiile în care, așa cum am prezentat opiniei publice prin intermediul numeroaselor studii publicate, situația salariaților din sănătate este una disperată, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România își exprimă solidaritatea cu salariații care au înțeles să intre în grevă de avertisment.

 

Ne declarăm susținerea pentru orice manifestare de protest și acțiunile menite să contribuie la creșterea calității vieții profesionale a salariaților și la creșterea calității serviciilor medicale acordate pacienților! În măsura în care contribuie la atingerea acestui obiectiv esențial al strategiei noastre, susținem de asemenea măsurile de reformă ale sistemului sanitar.

 

Considerăm că revendicările organizatorilor grevei sunt legitime în ansamblul lor, însă insuficiente pentru a aduce îmbunătățirea situației așteptată de salariați; alături de revendicări considerăm că trebuie să fie prezentate de fiecare dată și soluțiile pentru îndeplinirea lor. Pentru a putea ajunge la rezultate pozitive semnificative este necesară adoptarea strategiei pe care organizația noastră a propus-o Ministerului Sănătății și tuturor organizațiilor implicate.

 

Susținem creșterea finanțării Sănătății la nivelul a 9% din PIB, respectiv creșterea finanțării sectorului public din Sănătate la nivelul a 6% din PIB. Având în vedere faptul că această creștere a finanțării nu poate fi asigurată de Ministerul Finanțelor în actualul cadru juridic de funcționare a sistemului sanitar (finanțarea sistemului public de sănătate făcându-se predominant prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv în special prin intermediul contribuțiilor angajaților și angajatorilor), împreună cu aceste solicitări am transmis Ministerului Sănătății și soluțiile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Considerăm că soluția nu o reprezintă solicitarea unor sume suplimentare din partea Guvernului, ci modificarea prevederilor legale aplicabile finanțării acestuia; adică reforma finanțării sistemului sanitar.

 

Scoaterea salariaților din categoria bugetarilor face parte din măsurile necesare, ea deschizând atât posibilitatea negocierii salariilor cât și pe cea a deblocării posturilor necesare pentru fiecare unitate sanitară. Din acest punct de vedere, considerăm că schimbarea statutului spitalelor, respectiv scoaterea lor din categoria unităților bugetare, constituie o urgență, fiind logică și necesară sprijinirea ei de către toate organizațiile. Abia în acest caz este posibilă o grevă legală pentru creșterea salariilor.

 

Invocarea ilegalității grevei de către reprezentați ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale dovedește că reușita activităților sindicale depinde și de modificarea legislației dialogului social, respectiv faptul că participarea Federației „Solidaritatea Sanitară” la acțiunile de protest pe tema modificării Legii dialogului social face parte dintr-o strategie corectă, ce vizează apărarea și pe această cale a intereselor pe termen lung ale salariaților, inclusiv dreptul lor legal la grevă.

Discuțiile despre ilegalitatea grevei privesc respectarea anumitor proceduri legale (care îngrădesc semnificativ dreptul la grevă) și nu legitimitatea revendicărilor și așteptărilor salariaților. Chiar dacă, eventual, organizatorii grevei au greșit, salariații nu se înșală.

 

Apreciem poziția organizațiilor profesionale de a-și respecta statutul și a renunța la acțiunile de protest, respectiv de a nu se amesteca în organizarea și desfășurarea grevei. Aprecierea noastră are în vedere și faptul că din conducerea organismului profesional al asistenților medicali face parte și președintele Federației Sanitas, organizație care a declarat greva.

 

De asemenea, apreciem demararea negocierilor Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități de către Ministerul Sănătății. Având în vedere intenția de a declanșa și negocierile contractului colectiv de muncă la nivel de sector, aprecierea noastră ar fi mai mare dacă acțiunile Ministerului Sănătății în acest sens nu ar fi fost desfășurate fără a ține cont de procedurile legale și de normele unui comportament deontologic față de toate organizațiile îndreptățite să participe la aceste negocieri, inclusiv cele patronale. În acest context, sperăm ca acțiunile de protest aflate în curs de derulare să nu fie îndreptate împotriva altor organizații sindicale, nici de către organizatorii grevei și nici de către Ministerul Sănătății.

 

Având în vedere declanșarea negocierilor contractului colectiv de muncă și faptul că nu a parcurs pașii legali necesari, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România nu se află în grevă, membrii noștri contribuind al susținerea acțiunilor greviștilor prin asigurarea funcționării serviciilor esențiale pe timpul grevei, respectiv asigurarea funcționării spitalelor cel puțin la nivelul unei treimi din activitate normală a acestora.

 

Acțiunile noastre vor fi concentrate în continuarea pe susținerea revendicărilor noastre, inclusiv în cadrul negocierii contractului colectiv de muncă demarată în aceste zile.

Pentru eventualitatea în care toate acțiunile pe care le avem în derulare vor eșua, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a declanșat procedura de consultare a organizațiilor societății civile relevante, a partidelor politice și a instituțiilor statului interesate în reforma profundă a sistemului sanitar în interesul pacienților și al salariaților, respectiv în inițierea unui proiect de lege a sănătății.

 

lauff lautf laurf