Imprimare

Reprezentarea medicilor constituie o prioritate pentru Federatia „Solidaritatea Sanitara” din Romania.

Rezoluțiile Departamentului Medici stabilite în cadrul Consiliului de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară”:

 

 

 

 - Departamentul Medicilor constată că nu este posibilă o grevă, în adevăratul sens al cuvântului, decât dacă medicii vor avea calitatea de membri ai organizațiilor sindicale. În absența unei greve, care să închidă spitalele până la satisfacerea revendicărilor fundamentale, nu este posibilă restaurarea statusului social al medicilor și al celorlalte categorii profesionale. 

 

- Condițiile de desfășurare a activității profesionale a majorității medicilor au cunoscut o deteriorare accentuată în ultimii ani, necesitând intervenții energice pentru aducerea la normalitate a situație.

 

- Intențiile de reformă ale Ministerului Sănătății nu au un impact pozitiv semnificativ asupra majorității medicilor, mai ales asupra celor din spitalele publice. Departamentul Medicilor respinge proiectul legalizării plăților informale, considerând că singura soluție pentru îmbunătățirea situației o constituie creșterea semnificativă a salarizării medicilor, inclusiv prin introducerea salarizării în funcție de performanță.

 

- Situația timpului de muncă al medicilor - confirmă rezultatele studiului desfășurat pe această temă: medicii lucrează cu mult peste durata normală a timpului de lucru, fără ca acest efort depus de-a lungul întregii vieți profesionale să beneficieze de recunoașterea meritată.

 

- Salarizarea nu este singura prioritate. Este necesară orientarea acțiunilor strategice către creșterea calității întregii vieți profesionale a medicilor. Necesită intervenții urgente, printre altele, condițiile vitrege de muncă și restrângerea continuă a libertății și posibilității medicilor de a-și trata pacienții.

 

- Constituirea pachetelor de servicii speciale pentru medici constituie una din direcțiile de acțiune ale Departamentului.

 

- Evaluarea problemelor și implementarea de programe/campanii de susținere a medicilor rezidenți.

 

- Din punct de vedere organizatoric Federația „Solidaritatea Sanitară” consideră prioritară întărirea formelor de reprezentare a medicilor la toate nivelele, bazată pe dezvoltarea Departamentului Medici din cadrul federației și sprijinirea Departamentelor Medici din cadrul sindicatelor membre ale federației. În același timp, Federația „Solidaritatea Sanitară” ia în considerare posibilitatea constituirii unei organizații naționale a medicilor, ca parte a federației.

 

- Reprezentarea medicilor de către medici în domeniul problemelor specifice constituie un principiu de acțiune asumat de Federația „Solidaritatea Sanitară”, el concretizându-se inclusiv prin intermediul autonomiei semnificative a organismelor specializate din cadrul federației.

 

- Organismele profesionale nu sunt organizații sindicale, rolul lor legal fiind orientată către reglementarea activității profesionale. Creșterea reprezentării medicilor prin intermediul organizațiilor sindicale constituie singura soluție eficientă și legală de reprezentare a intereselor tuturor doctorilor din unitățile publice din Sănătate.

 

- Departamentul Medicilor respinge proiectul legii malpraxis, în forma propusă de Ministerul Sănătății, susținând propunerile Federației „Solidaritatea Sanitară” pe această temă, inclusiv trecerea la Sistemul despăgubirii pacienților în caz de prejudiciu.

                                                                                                                                         Biroul de presă

lauff lautf laurf