Imprimare

Comunicate de presa: In contextul anuntatei reforme din sanatate apararea interesului salariatilor este pe primul loc

  Luând act de proiectul de modificare a Legii 95/2006 înaintat spre analiză de Ministerul Sănătății și de dezbaterile publice pe tema acestuia, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România comunică faptul că poziția noastră rămâne una de apărare a intereselor salariaților, care trebuie să beneficieze de protecție în contextul oricărui tip de reformă.

 

  În acest sens, regretăm faptul că unele organizații sindicale din sănătate s-au pronunțat deja în favoarea disponibilizării a cca. 4000 de salariați înainte de a ajunge la masa discuțiilor pe tema proiectului concret de modificare legislativă.

În negocierile noastre anterioare cu Ministerul Sănătății, în care au fost tatonate și astfel de variante, nu a fost vorba nici un moment vorba de cca. 4000 de disponibilizați, ci de transferul unei bune părți din salariați la noile structuri ce vor fi create și de reducerea unui număr de posturi, dublat de transferul acestor posturi la spitale, respectiv de redistribuirea marii majorități a salariaților. Estimările comune se situează la un procent situat între 5% și maxim 10% de salariați care nu se vor putea încadra în situația de a fi preluați de unitățile sanitare și pentru care ar trebui să găsim alte soluții.

 

  Înainte însă de-a ajunge la o astfel de situație vom analiza oportunitatea proiectului de modificări legislative, inclusiv din perspectiva legislației U.E. în domeniu și a impactului acestuia asupra sănătății publice. Abia în situația în care argumentele Ministerului Sănătății vor fi fundamentate și există decizia Guvernului și a majorității aflate la putere de a proceda la modificarea Constituției în sensul organizării teritoriale pe criterii regionale vom trece la analiza alternativelor, rămânând a fi luate în considerare toate variantele de acțiune. Într-o astfel de situație considerăm că reforma DSP-urilor trebuie să se facă după o procedură riguroasă, care să țină combine protecția salariaților care lucrează în aceste unități cu acoperirea unei părți din deficitul de personal existent în spitalele din țară. Astfel, salariații care nu vor putea fi preluați în noile structuri trebuie să fie integrați în unitățile sanitare, în funcție de specializarea acestora. Pentru salariații care nu pot fi integrați datorită specializărilor pe care le au propunem un plan de măsuri centrat pe completarea competențelor, care poate asigura integrarea lor în spitale. În cazurile excepționale, acolo unde nici una din soluțiile anterioare nu asigură protecția salariaților (situații care sperăm să fie foarte puține; poate chiar niciuna) solicităm aplicarea unui plan de disponibilizare, care să includă salariile compensatorii. Deoarece soarta fiecărui salariat contează pentru noi, vom acționa consecvent pentru apărarea intereselor tuturor membrilor noștri de sindicat, fiind totodată solidari cu toți salariații care urmează a fi afectați de eventualele modificări.

 

  Sperăm ca negocierile de luni, 18.03.2013, cu domnul ministru Eugen Nicolăescu să clarifice situația și să conducă la cele mai bune soluții, inclusiv în interesul salariaților.

 

  Fideli strategiei noastre de a recurge în mod consecvent la cercetări, analize de impact și dezbateri publice înainte de trece atât la măsuri de reformă cât și la alte acțiuni sindicale, invităm pe toți cei interesați de situația acestor salariați și a sistemului sanitar în ansamblul său să-și exprime punctul de vedere pe forumul Dezbatere publică privitoare la reforma sistemului sanitar (2013), la adresa: http://www.cercetare-sociala.ro/noua-lege-a-sanataii-dezbatere-publica/

lauff lautf laurf