Imprimare

Reprezentantii Federatiei „Solidaritatea Sanitara” participa astazi la consultarile pe tema proiectului noii legi a sanatatii

Încercând să constituie un exemplu de bună practică și să instituie tradiția prezentării unor puncte de vedere ample și argumentate, care să fie totodată o analiză pertinentă a situației existente, în cadrul consultărilor de astăzi, 07.03.2012, ce se vor desfășura la Ministerul Sănătății, începând cu ora 15.00 (după ce au fost amânate în din data de 03.03.2012), delegații Federației „Solidaritatea Sanitară” din România vor prezenta poziția organizației într-un material amplu, rezultat al dezbaterilor desfășurate în mod public (în cadrul organismelor abilitate ale federației) în ultimele două luni, care poate constituie un bun punct de orientare pentru comisia de elaborare a proiectului noii legi.

Pornind de la constatarea faptului că principala problemă a sistemului sanitar o constituie deficitul financiar, adică lipsa fondurilor necesare pentru a trata în mod onorabil cetățenii, materialul abordează în primul rând soluțiile de finanțare a sistemului, în special prin îmbunătățirea finanțării sistemului de asigurări sociale de sănătate dar și prin creșterea ponderii asigurărilor private de sănătate în finanțarea sistemului. Astfel, propunerile se concentrează pe creșterea gradului de colectare a contribuțiilor la fondul asigurărilor sociale de sănătate, analizarea necesității creșterii cuantumului contribuțiilor, finanțarea din alte fonduri a scutirilor de la plata contribuției, soluții de atragere a unor resurse suplimentare. De asemenea, propunerile sunt orientate pe tema principiilor de organizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, militând în special pentru menținerea principiilor contributivității, solidarității și obligativității, reașezate însă pe baze mai echitabile astfel încât să se ajungă la eliminarea unora din inechitățile existente în acest sistem. Remedierea unora din problemele sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele legate de administrarea acestuia și de intervenția nefastă a politicului în funcționarea lui, este și ea tratată.

Un punct important al propunerilor îl constituie necesitatea și condițiile stabilirii pachetului de bază de servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, și a pericolelor pe care le aduce cu sine acesta în lipsa unei finanțări corespunzătoare a sistemului public. Din punctul nostru de vedere, pachetul de bază constituie piatra unghiulară a unui sistem mixt de asigurări de sănătate, public și privat, el creând posibilitatea introducerii asigurărilor complementare de sănătate, adică completarea sistemului public, de asigurări sociale de sănătate, cu cel privat. Totodată, considerăm necesară menținerea și redefinirea pachetului minim de servicii medicale, acesta reprezentând acele îngrijiri de care poate beneficia orice cetățean, indiferent dacă este sau nu asigurat.

           În ceea ce privește spitalele suntem pentru creșterea gradului de autonomie a spitalelor publice (inclusiv față de politic) prin scoaterea lor din regimul bugetar, în condițiile în care ele sunt finanțate pe baza serviciilor medicale prestate, introducerea unui management performant, inclusiv prin intermediul managementului privat, finanțarea spitalelor la costurile de piață ale medicamentelor, materialelor sanitare și forței de muncă, necesitatea ca spitalele să devină exclusiv furnizori de servicii medicale. Ne exprimăm acordul cu privatizarea unora din spitale însă cu câteva condiții esențiale: conservarea unei linii de spitale publice, cu rol strategic (ex. spitalele județene, unele spitale de mono-specialitate), privatizarea să se facă predominant non-profit, la procesul de privatizare putând participa și angajații, privatizarea să se facă cu respectarea atât a intereselor pacienților (distribuție regională, admisibilitate etc.) cât și al salariaților (grila de salarizare să aibă caracter minim, respectarea normativelor de personal etc.), diminuarea riscurilor privatizărilor falimentare.

          Din punctul nostru de vedere proiectul noii legi a sănătății trebuie să conțină un capitol distinct privitor la salariații din sistemul sanitar, aici propunerile noastre concentrându-se în special pe următoarele puncte: scoaterea salariaților unităților sanitare care au contract cu Casele de asigurări din categoria bugetarilor și salarizarea personalului în funcție de competență, performanță și la nivele comparabile pe piața muncii din UE; privatizarea unora din unitățile sanitare trebuie să aibă ca efect salarizare în funcție de competență și la nivelul muncii prestate; în unitățile sanitare privatizate grila de salarizare a personalului din sectorul public trebuie să aibă caracter de salariu minim pe profesii, grade și trepte corespunzătoare. sistemul de salarizare atât în mediul public cât și în cel privat trebuie să fie așezat pe criterii de performanță și caracterizat de echitate atât între diferitele categorii de salariați din sistem cât și raportat la nivelul de salarizare din alte sisteme. Considerăm că dezbaterea pe tema unei noi legi a sănătății constituie cea mai bună ocazie pentru a aborda și reglementa problemele salariaților din sistemul sanitar, inclusiv cele legate de salarizarea pe baze echitabile.

       Nu în ultimul rând figurează propunerile legate de reglementarea dialogului social în sănătate, la toate palierele sistemului, inclusiv regional și la nivel de spitale, de implementarea unui cadru de dialog depinzând o mare parte din buna funcționare a sistemului sanitar

    Studiul conține și alte propuneri privitoare la medicina primară și organismele profesionale. Pentru a putea fi lecturat in extenso îl atașăm prezentului comunicat.

 

 

Președinte,

 

Rotilă Viorel


lauff lautf laurf