Imprimare

Comunicat de presa: Medicii au dreptul al acordarea sporului de noapte pentru orele de garda

Analizând prevederile legale aplicabile gărzilor medicilor raportat la cadrul legal al Uniunii Europene, experții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România au constatat că medicii care lucrează în spitalele publice și efectuează gărzi au dreptul de a beneficia de sporul de noapte pentru orele de gardă, în prezent fiind privați de acordarea acestui drept legal.

 

Sporul de noapte trebuie acordat medicilor atât pentru orele de gardă desfășurate în cadrul programului normal de lucru cât și pentru orele de gardă ce au caracterul de ore suplimentare.

 

Constatând această gravă nedreptate produsă medicilor care efectuează gărzi, rezultată din interpretarea și aplicarea greșită a legii, Federația „Solidaritatea Sanitară” a demarat repararea acestei nedreptăți.

 

În acest sens, am înaintat un memoriu Ministerului Sănătății, prin care i-am solicitat să procedeze la rezolvarea situației în regim de urgență, împreună cu reprezentanții noștri ( http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19592/Nr_B14_MS_NB_Spor_Noapte_Medici.pdf ).

 

În situația în care nu se va ajunge la un acord comun pe această temă, respectiv nu va fi reparată această nedreptate, sindicatele Solidaritatea Sanitară din toată țară vor declanșa acțiunile în instanță pentru acordarea acestor sporuri pentru toți doctorii membri de sindicat, respectiv pentru recuperarea sumelor datorate cu acest titlu cel puțin pe ultimii 3 ani.

 

Conform calculelor experților, pentru ultimii 3 ani medicii au dreptul să beneficieze cel puțin de următoarele sume:

·         Pentru orele de gardă efectuate în cadrul normei de bază (calculate la salariul unui medic primar):

o    Spitale clinice și asimilate (20 de ore de gardă/lună) - 1780 lei;

o    Spitale cronice și asimilate (40 ore de gardă/lună) - 3560 lei.

 ·         Pentru orele de gardă efectuate în afara normei de bază (calculate la o medie de 4 gărzi/lună): 7120 lei.

La acestea sume se adaugă cele aferente acordării acestor sporuri în viitor.

 

15.02.2015                                                                                                                                                                       

                                                                                                      Biroul de presă

lauff lautf laurf