Imprimare

Comunicat de presa: Lupta pentru drepturile salariatilor din Sanatate continua!

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România felicită Federația Sanitas pentru rezultatele negocierii cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, sperând în același timp că promisiunile asumate vor fi respectate întocmai. Chiar dacă promisiunile obținute coincid cu promisiunile făcute de Guvern în urmă cu câteva luni, reîntărirea acestora poate fi apreciată pozitiv.

În același timp, considerăm că aceste promisiuni satisfac doar într-o foarte mică măsură așteptările salariaților. Așa cum cele mai importante două federații sindicale din Sănătate (Solidaritatea Sanitară și Sanitas) au solicitat în nenumărate rânduri, este necesară pe de o parte o creștere semnificativă a nivelului veniturilor personalului din Sănătate ,iar pe de altă parte acoperirea urgentă a deficitului de personal din spitalele publice.

Aceste măsuri trebuie luate urgent, ele trebuind să facă parte din strategia ce are ca principal obiectiv creșterea calității serviciilor medicale. Este evident că nu putem vorbi de calitatea serviciilor medicale atâta timp cât personalul din Sănătate este demotivat, epuizat de munca suplimentară desfășurată pe fondul nerespectării unor cerințe minime de necesar de personal.

 

Federația ”Solidaritatea Sanitară” va acționa în continuare pentru rezolvarea problemelor grave, ce au rămas nerezolvate, ale salariaților din Sănătate pe care organizația noastră le-a expus Ministerului Sănătății și Guvernului, respectiv:

1.      Eliminarea discriminărilor salariale din sistemul de Sănătate, atât în ceea ce privește situația creată de creșterea doar a salariului minim (fără a genera o creștere corelativă a tuturor salariilor), care a determinat o egalizare a salariilor, cât și în privința unei situații mult mai grave, respectiv a discriminării existente în cazul salariaților care desfășoară aceleași activități dar sunt salarizați diferențiat. În acest sens trebuie remarcat că aplicarea promisiunilor Guvernului va avea ca efect negativ accentuarea discriminărilor salariale, retribuind în mod egal salariați care desfășoară activități diferite cantitativ și calitativ.

2.      Finanțarea adecvată a Sănătății, fără de care nu este posibilă aplicarea promisiunilor guvernamentale din lipsa fondurilor la nivelul spitalelor și, mai grav, nu este posibilă salarizarea la nivelul solicitat de noi.

3.      Creșterea reală și substanțială a salariilor tuturor angajaților din Sănătate. De remarcat faptul că de promisiunile Guvernului ar beneficia doar un număr mic de salariați, problema salarizării în Sănătate rămânând deschisă și la fel de acută.

4.      Aprobarea/aplicarea Regulamentului de sporuri în Sănătate, luând în considerare că la momentul actual inclusiv sporurile sunt sursă de discriminare pentru salariați;

5.      Introducerea posibilității suplimentării veniturilor pentru fiecare salariat din sistemul de Sănătate, prin intermediul salarizării în funcție de performanță. Acest lucru trebuie realizat concomitent cu aplicarea coeficienților de ierarhizare din Legea 284/2010, ca punct minim de pornire pentru o nouă lege de salarizare pentru personalul din Sănătate;

6.      Introducerea posibilității de formare și echivalare a studiilor asistenților medicali cu postliceală cu studiile universitare, luând exemplul anumitor state europene și utilizând fondurile structurale.

7.      Introducerea unui sistemului despăgubirii pentru prejudicii, în interesul pacienților, respectiv înlocuirea actualului sistem ”malpraxis” cu sistemul despăgubirii pacienților în caz de prejudiciu.

Considerăm că aceste cerințe constituie condiții minime obligatorie pentru a putea vorbi de un sistem de sănătate  ce tinde către normalitatea lui: asigurarea serviciilor medicale în cantitatea necesară pentru cetățeni și la înalte standarde de calitate.

Chemăm alături de noi pe toți cei care consideră necesară implementarea acestor măsuri pentru a pregăti o strategie de acțiune pe termen lung, ce include toate formele de protest permise de lege!

Doar împreună putem reuși!

Comitetul Director

lauff lautf laurf