Imprimare

Comunicat de presa: Lansare proiect

 

Federația Solidaritatea Sanitară” din România lansează proiectul

Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională!

Federația Solidaritatea Sanitară” din România lansează un nou proiect, intitulat Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională!, contract de finanțare POS DRU/108/2.3/G/79304, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, reușind astfel să mențină tradiția implementării cu succes a mai multor proiecte de cercetare, formare profesională și dezvoltare.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu S.C. Centrul de Consultanta si Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, participă la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

 

Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.112.500 lei, fiind utilizată pentru implementarea următoarelor activități specifice:

  • Desfășurarea unui studiu privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate și asistență socială;

  • Cursuri de calificare și recalificare profesională precum:

  • Infirmieră (720 ore/curs);

  • Baby sitter (360 ore/curs);

  • Îngrijitori bătrâni la domiciliu (360 ore/curs).

  • Informarea, orientarea și consilierea salariaților privind dezvoltarea carierei, atât direct, în cadrul a 6 workshop-uri la care vor participa minim 150 de salariați, cât și on-line, pe site-ul proiectului;

  • Crearea și dezvoltarea unui site specializat pe informații și activități interactive privind informarea, orientarea și consilierea privind cariera, autoevaluare, efectuarea bilanțului de competențe simulare trasee de carieră, informații privind piața muncii.

  • Organizarea a două campanii de conștientizare privind utilitatea și necesitatea participării salariaților la formarea profesională continuă.

 

Demonstrând o bună capacitate administrativă prin implementarea cu succes a proiectelor finalizate și în curs de implementare, Federația Solidaritatea Sanitară” din România păstrează tradiția de implicare activă în rezolvarea problemelor și în cea de formare și creștere a nivelului de calificare al personalului din sectorul sanitar, contribuind totodată în mod semnificativ la creșterea absorbției fondurilor structurale.

Activitatea de cercetare face parte din respectarea și continuarea strategiei beneficiarului de a desfășura studii pe tema problemelor specifice salariaților din sistemul sanitar.

Totodată, proiectul va implementa strategia Activităților de consiliere profesională desfășurate în funcție de nevoile identificate prin intermediul cercetării și cea de dezvoltarea a unui site cu instrumente suport pentru consiliere, ambele activități având un puternic caracter inovativ.

Pentru informații suplimentare poate fi accesat site-ul proiectului la adresa www.consiliere-profesionala.ro.

Persoană de contact: Celmare Lidia, Prim-Vicepreședinte Federația “Solidaritatea Sanitară” din România, telefon: 0723/311.403, fax: 0336/109.281, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Manager proiect,

Rotilă Viorel

lauff lautf laurf